top of page
  • Peter Rindoš

Jednota dôchodcov sa chce naďalej rozširovať

Staronovým predsedom Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov v Starej Ľubovni sa stal Ján Barilla. Na nedávnom, v poradí siedmom sneme zazneli aj viaceré hodnotiace správy.


Staroľubovnianska okresná organizácia si v tomto roku pripomenie 20 rokov od svojho vzniku. V Prešovskom kraji je po Bardejove, Vranove a Prešove štvrtou najväčšou. V súčasnosti má 1212 členov v 19-ich organizáciách v meste i v obciach okresu a naďalej ambíciu rozširovať svoje rady. „V minulom období sa nám podarilo rozšíriť počet základných organizácií o Malý Lipník, Plaveč, Kyjov a Litmanovú. V druhom meste okresu, v Podolínci, sa napriek viacerým rokovaniam základnú organizáciu založiť nepodarilo. Potešujúce je, že v týchto dňoch prejavili záujem vstúpiť do Jednoty dôchodcov aj seniori z Novej Ľubovne,“ povedal Ján Barilla.Najväčšou je mestská organizácia

Súčasťou snemu boli viaceré správy o činnosti či odovzdávania ďakovných listov. Pri bilancovaní boli spomenuté aj najväčšie organizácie v okrese. „Tou je mestská organizácia v Starej Ľubovni s 330 členmi, Jakubany so 150 členmi a Kamienka so 110 členmi,“ poznamenal J. Barilla.

Zakladajúcimi organizáciami v okrese sú zoskupenia v Jarabine, Hniezdnom, v Starej Ľubovni a v Šarišskom Jastrabí.

Členovia okresnej Jednoty dôchodcov chcú zostať aj naďalej aktívni, a to tak pri športových, kultúrnych či spoločenských aktivitách. V ich snažení im budeme aj naďalej želať len to najlepšie.

Foto: Michal Petrilák

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 20 (1.jún 2022)


Kommentarer


bottom of page