top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Jedno stojisko stálo 10 000 eur

V meste pribudlo päť nových kontajnerových stojísk na komunálny odpad. Samospráva tak pokračuje v riešení problému s rabovaním kontajnerov. Oproti dvom osadeným v minulom roku nemajú otvor pod strechou, cez ktorý sa dá preliezť.

Do jedného oceľového prístrešku na mechanické zamykanie sa dá uložiť päť kontajnerov na komunálny odpad a nádoba na bio odpad. Stojiská sú osadené v lokalitách Za vodou 1, Mierová 8, Mierová 15, Letná 34 a Tatranská 19. Prístrešky sú zatiaľ otvorené a obyvatelia by mali čoskoro dostať kľúče. „Technické riešenie stojísk je trocha iné oproti minulému roku. Priestory sú úplne uzavreté, nemajú žiaden otvor v hornej časti, tak aby sa nikto bez kľúča, nemohol dostať dnu,“ povedal Miroslav Pristáš, referent životného prostredia a civilnej ochrany MsÚ. Samospráva si na to dala pozor kvôli neprispôsobivým občanom.


ZELENÝ PRVOK

Na streche prístrešku sa vytvoril vodozádržný prvok, tzv. zelená strecha s výsadbou nenáročných rastlín. „Pohľad obyvateľov bytových domov z vyšších poschodí na strechy bude oveľa krajší. No bude slúžiť najmä v horúčavách, nebude sa tak plocha strechy rozpaľovať a nebude sa zvyšovať teplota v prístrešku v horúcich dňoch,“ vysvetlil M. Pristáš.


STOJÍSK BUDE VIAC

Financovanie piatich stojísk bolo v réžii mesta, ktoré za objekty zaplatilo 44 700 eur. K sume sa však prirátalo ešte 6000 eur za vybudovanie podkladových betónových plôch. Samospráva chce, aby sa stojiská postupne dobudovali pre celé obyvateľstvo. „Bol by som rád, keby sme v tom pokračovali aj v budúcom roku, aby sa postupne všetky kontajnery dostali do uzamykateľných stojísk a zabránili sme tým odpadovej turistike a rabovaniu kontajnerov,“ dodal M. Pristáš.

Všetko závisí od schváleného rozpočtu na budúci rok.


foto: ms

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 40 (27. október 2021)

Comments


bottom of page