top of page
  • roman4723

Jarné upratovanie mesta

Updated: Jul 8, 2020


jarné upratovanie plagát 2018 web

– križovatka Okružnej a Zimnej ul.

– Vsetínska ul., oproti domu č.2 na parkovisku

– Ul. duklianskych hrdinov

– Jarmočná ul., bývalý bitúnok

– Mýtna ul., pri lávke pre peších

– autobusová zastávka v mestskej časti Podsadek

– Zamoyského ul.

– Zámocká ul.

– Ul. J. Kráľa

– Štúrova ul.

– Tehelná ul., Bernolákova ul. pri OR PZ

– Ul. 17. novembra pri kultúrnom dome

– križovatka Garbiarska a Farbiarska ul.

– Okružná ul. pri elektrorozvodni

–  Jarmočná ul. oproti domu č.35, + Hviezdoslavova ul.

– Budovateľská ul. pri elek. rozvodni

– Ul. obrancov mieru, vnútroblok

Comments


bottom of page