top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Jarmok nemá byť na zárobok

Updated: Jun 28, 2020


Blackmagic HyperDeck Studio Mini[0002].mp4.01_23_39_20.Still001

Na ostatnom zasadnutí poslancov sa rozoberal aj ostatný Ľubovniansky jarmok. Jeho 28. ročník mal v tých najzákladnejších číslach pozitívne hodnotenie. Mesto dosiahlo celkový príjem vo výške  31 626 €, čo je najvyšší výber dane za predajné stánky v histórii. Pre porovnanie, vlani to bolo približne o tisícku menej. Ako ale odznelo na zastupiteľstve, jarmok by nemal byť prioritne o zárobku a mesto sa v budúcnosti, hlavne pri jubilejnom 30. výročí novodobých jarmokov, zrejme nebude obávať ísť do väčších výdavkov v porovnaní s výnosmi.


Tentoraz boli príjmy vyššie, a to aj napriek tomu, že sme mali o sedem stánkov menej ako minulý rok. Tento fakt bol spôsobený úpravami v oblasti dane za verejného priestranstvo, kde došlo od roku 2019 k zrušeniu úľav pre predajcov so ZŤP preukazom. Tieto úľavy tak tentoraz neboli poskytnuté 58 stankárom,“ vysvetlil Miroslav Srnka, vedúci ekonomického odd. MsÚ. Čo sa týka výdajov jarmoku, tie sa ešte sumarizujú, dobiehajú faktúry. Prekročiť by ale nemali rozpočtovaných 26 tisíc eur. Už teraz je ale isté, že budú vyššie ako vlani (17 506 €). Podľa vedúceho ekon. odd. sa pod vyššie náklady podpísal hlavne program. „Jarmok by nemal mať žiaden plus, jarmok nemá byť na zárobok. Čo vyberieme, treba dať ľuďom, možno na skvalitnenie programu a podobne,“ poznamenal viceprimátor Peter Bizovský. S týmto názorom sa stotožnil aj primátor, podľa neho prioritou je skvalitňovanie jarmoku a programu, zvlášť pri jubilejnom jarmoku v roku 2021. Ako ďalej M. Srnka poznamenal, počas jarmoku sa nevyskytli žiadne väčšie problémy. Aj zmena dopravy, ktorá si odbila svoju premiéru vlani, bola podľa neho zvládnutá. „Zmenšila vytváranie kolón na hlavnom cestnom ťahu na Popradskej ulici. Tie vznikali na cestách v meste a z toho dôvodu bola políciou riadenia doprava v zúženom priestore, kde sa spája Levočská ulica s Nám. sv. Mikuláša.“ Ako sa ukázalo, aj kolotočová zóna pod reštauráciou Panoráma sa osvedčila. Navyše mesto tu platí za prenájom parkoviska už druhý rok menej, teda 1000 €. „Zlepšila sa nám aj obsadenosť Ulice 17. novembra, viac bola navštevovaná kupujúcimi a do budúcnosti ju ešte viac chceme obsadzovať,“ povedal M. Srnka. Spokojnosť bola aj s novinkou, tohto roku bola predĺžená doba predaja v nedeľu o hodinu, teda do 17. h, čo si vyžiadali v minulých rokoch predávajúci.

DSC_0134

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 42 (12. november)


Yorumlar


bottom of page