top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Jakubianski koledníci spievali vo Vatikáne

Updated: Aug 11, 2020


Roma 01-01-2020 Papa Francesco, celebra la Santa Messa nel primo giorno dell' anno Ph: Cristian Gennari/Siciliani

Na novoročnej svätej omši v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval Svätý Otec František, bolo prítomných aj 24 detských koledníkov zo stredoeurópskeho regiónu. Slovenskí koledníci Dobrej noviny prišli na Nový rok do Ríma po štvrtýkrát. Obetný dar pápežovi tentokrát priniesol aj koledník Adam Faber z Jakubian.


Obetný dar niesol spolu s nemeckými koledníčkami Piou a Sofiou. V Nemecku má tradícia koledovania už 60 rokov pod názvom „Sternsinger“ podľa hviezdy, ktorú vinšovníci nesú, keď prichádzajú k ľuďom. A práve na ich pozvanie prišli do Ríma Radoslav, Adam, Kristínka a Miriam z Jakubian.


„Keďže na Slovensku bol jubilejný 25. ročník Dobrej noviny, do sprievodu s obetnými darmi pri svätej omši organizátori vybrali aj nášho Adama. Boli sme nadšení a bola to pre nás pocta reprezentovať Slovensko, náš okres, dedinu a aj cirkev. Bolo neuveriteľné, že len pár metrov od nás bol Svätý Otec,“ povedala Andrea Vaľková, ktorá sprevádzala slovenskú skupinu detí. Práve A. Vaľková sa venuje nácvikom spevákov Dobrej noviny v Jakubanoch, ktorú pripravujú už deväť rokov. Po sv. omši ich na námestí zastavili z nemeckých médií a pýtali sa Adama na bezprostredné dojmy a ako sa cítil, keď niesol obetný dar. „Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok, byť tak blízko pri Svätom Otcovi,“ uviedol A. Faber, a keď sa mu snažili vysvetliť, v akých nemeckých novinách bude článok uverejnený, Adam poznamenal, že by si prial byť aj v Ľubovnianskych novinách.

06 Koledníčky Pia Hamm a Sophie Breuer(Herzogenrath-Kohlscheid). V strede Adam Faber z Jakubovian.

Všetko sa začalo telefonátom zo strediska Dobrej noviny z Bratislavy do Jakubian. „Opýtali sa ma, či by sme si vedeli predstaviť pripraviť kolednícky program v zložení štyroch detí. Prekvapilo ma, že zavolali práve nám. O 2 – 3 dni volali opäť a potvrdila som našu účasť,“ opísala A. Vaľková. Kolednícky repertoár detí tvorili štyri cirkevnoslovanské koledy, vinše v  slovenčine a rusínskom dialekte.


Návšteva Ríma bola pre jakubianskych koledníkov plná stretnutí. Piesňami a vinšami potešili Slovákov z Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, otca kardinála Tomka, Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici a prijali aj pozvanie od Švajčiarskej Gardy spolu s koledníkmi zo Švajčiarska, Nemecka, Rakúska a Južného Tirolska.


foto (Cristian Gennari/  Kindermissionswerk, 2020)

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 1/2020 (14. január)


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page