top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

JAKUB ŠĽACHTOVSKÝ: Znalosť cudzieho jazyka otvára dvere do sveta

Updated: Jul 2, 2020


J. Š 3

Tretiak z bilingválnej triedy Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša oplýva nevídaným jazykovým talentom. Ocenenia zbiera jedna radosť a tento rok zakončil svoje účinkovanie v jazykových olympiádach fantastickým výsledkom. V celoslovenskom kole Olympiády v angličtine obsadil druhé miesto v kategórii študentov bilingválnych škôl bez vekového rozlíšenia.


Komunikovať, komunikovať, komunikovať… Tretiak Jakub objavil svoj talent už v detstve. Sám sa naučil nemčinu, ktorá je jeho srdcovkou. S nástupom na základnú školu si obľúbil aj angličtinu. Na strednej škole sa začal venovať ešte aj španielčine. „Mám ich rád všetky, aj keď na španielčine chcem ešte zapracovať. Keďže jazyky používam na komunikáciu a všetky mi umožňujú zoznámiť sa s inými ľuďmi, tak som si nedokázal obľúbiť len jeden,“ vysvetľuje Jakub, ktorý by sa rád naučil aj iné jazyky, no zatiaľ nepremýšľal o nejakom konkrétnom. Pri učení nevyužíva žiadne špeciálne metódy, vystačí si s knihou a slovníkom. Podľa neho je pri učení sa jazyka veľmi dôležitá komunikácia. „Dochádza tak k prirodzenému používaniu reči a jazyk si pri rozprávaní osvojíme. Dostáva sa do nášho vedomia a stáva sa pre nás prirodzeným,“ svojským spôsobom vysvetlí, ako sa ľahko dá naučiť cudzí jazyk mladý muž a dodáva, že treba mať naštudované základy, no ak sa chceme v jazyku zdokonaliť, musíme hlavne komunikovať.


Štyri v jednom Svoje schopnosti v jazykových olympiádach predviedol J. Šľachtovský v štyroch krajských kolách, ktoré sa odohrali v jednom týždni. Získal tri medailové umiestnenia a jedno ôsme miesto z Olympiády v slovenskom jazyku. Takouto bilanciou sa môže popýšiť naozaj len málokto. Víťazstvo si odniesol z krajského kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii študentov bilingválnych tried, ktorá nie je vekovo rozlíšená. V konkurencii starších angličtinárov získal plný počet bodov v ústnej časti a písomnú časť mal napísanú najlepšie. Porota posudzovala samostatný rečový prejav, komunikačnú zručnosť, gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby. Striebro si Jakub odniesol z krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazstvo mu ušlo o jediný bod, čo je na stobodovej škále naozaj málo. Medailové pozície Jakub skompletizoval tretím miestom na Olympiáde v španielskom jazyku, ktorý sa učí len tri roky. „V tomto extrémnom týždni mi pomáhali najmä slová mojich rodičov a učiteľov. Hovorili mi, že nech to už dopadne akokoľvek, nič tým nestratím a môžem len získať. Strach alebo stres z toho, že musím nutne uspieť, opadol. Samozrejme, bolo tam napätie, ktoré pociťujete pri súťaži, ale všetci ma povzbudzovali a mysleli na mňa. Morálna podpora zo strany najbližších je veľmi dôležitá,“ opísal nám pocity z náramne ťažkého, no veľmi úspešného týždňa Jakub. Olympiádu vníma ako prípravu na maturitnú skúšku, keďže jej ústna časť sa na ňu veľmi podobá. Na olympiády ho pripravujú učitelia konkrétnych jazykových predmetov.  No k úspechu mu napomáha aj veľké pochopenie ostatných učiteľov. „Keď idem na štyri olympiády v jednom týždni, tak sa snažia nehádzať na mňa všetky písomky naraz. Týmto ústretovým gestom ma podporuje celý pedagogický zbor,“ vyjadril vďaku multitalentovaný študent, ktorému bilingválne gymnázium poskytuje dostatočné možnosti k napredovaniu v štúdiu jazykov. „Vybral som si ho, pretože som vedel, že sa chcem venovať jazykom a neskôr ísť na vysokú školu. Verím však, že viac záleží na samotnom študentovi ako na škole. Myslím tým, že ak študent veľmi chce, tak sa zdokonaľovať bude. A ak mu škola ponúkne podnetné prostredie a možnosti rozvíjať sa, ako mne, výsledky sa dostavia,“ povedal Jakub, ktorý si víťazstvom v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku zabezpečil postup na celoslovenské kolo v Bratislave.

J. Š 1

Chýbalo sedem desatín

V konkurencii ôsmich víťazov krajských kôl ušlo Jakubovi víťazstvo len o 7 desatín bodu. „S druhým miestom som veľmi spokojný, až takýto úspech som nečakal, keďže som ešte len tretiak,“ zhodnotil svoje účinkovanie v súťaži Jakub, ktorý v Bratislave úspešne predviedol svoje vedomosti v gramatickom teste i komunikačné schopnosti a pri slávnostnom vyhodnotení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si prevzal striebornú medailu. „Čím viac jazykov poznáme, tým viac ľudí môžeme spoznať, získavať nové známosti a budovať vzťahy, ktoré môžu byť celoživotné. Cudzie jazyky nám pomáhajú rozširovať obzory a vzdelávať sa skúsenosťami v rôznych oblastiach,“ zamyslel sa logicky Jakub nad významom poznania viacerých cudzích jazykov. Momentálne jeho myseľ zamestnáva výber seminárnych predmetov, čo  úzko súvisí s výberom vysokej školy. „Rozmýšľam nad prekladateľstvom, ale bavia ma skoro všetky predmety. Do úvahy prichádzajú aj prírodné vedy a takisto humanitný smer. Ale prekladanie mi bude asi najbližšie a zrejme to bude tá cesta, ktorou sa chcem vybrať, ale ešte stále som nevylúčil ostatné smery,“ rozhovoril sa o svojich plánoch do budúcnosti výnimočne nadaný študent, podľa ktorého jazyky otvárajú, logicky, dvere do sveta.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 16 (24. apríl 2019)


コメント


bottom of page