top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Hrozia aj nám ľadové povodne

Updated: Jul 14, 2020


Dlhodobé nočné mrazy a nízke denné teploty spôsobili, že vodné toky zamŕzajú. Hrubý ľad však má za následok, že v niektorých lokalitách Slovenska bojujú s ľadovými povodňami. Hrozia aj u nás? Vieme, že v minulosti nám ľadochody narobili poriadne šarapaty a aj okres Stará Ľubovňa má svoje lokality, kde treba zbystriť pozornosť.


Pomohli vodné stavby „Na prítokoch rieky Poprad môžu vzniknúť len lokálne povodne ohrozujúce rodinnú zástavbu a inžinierske siete. Rozsiahlejšie riziko vzniku ľadovej povodne je na rieke Poprad, a to v katastri mesta Podolínec a v obciach Nižné Ružbachy, Chmeľnica, Plaveč, Sulín a Mníšek nad Popradom,“ informoval nás o nich vedúci odboru krízového riadenia František Paralič z tunajšieho Okresného úradu. Ako dodal, „správca tokov, povodňové orgány a starostovia obcí musia preto sledovať zmeny počasia a monitorovať vodné toky, aby sa včas mohli prijať účinné opatrenia na zníženie následkov  pri vzniku ľadovej povodne.“ Pripomenul, že v našom okrese boli v minulosti povestné rozsiahle ľadové povodne na rieke Poprad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hrubá vrstva ľadu je aj na rieke Poprad v úseku pri futbalovom štadióne. Nebezpečenstvo však zatiaľ nehrozí, pohnúť s ľadom by mohlo iba náhle oteplenie. 


Vodné stavby pri Ružbašskej Míľave a v Starej Ľubovni však rozdelili tok Popradu v okrese na tri úseky, preto už nemôže dôjsť k situácii, že niekoľkokilometrový ľadochod od Kežmarku prechádza celým okresom a postupne vytvára ľadové zátarasy na mostoch, ľadových celinách a štrkových nánosoch.


Kedy sa treba obávať? Súčasná situácia podľa F. Paraliča spĺňa zatiaľ dva z troch základných faktorov pre vznik ľadovej povodne. Prvým sú nízke teploty, a tým vytvorenie ľadových celín na hladinách vodných tokov. Druhým faktorom je veľká pokrývka snehu a tretím je prudké oteplenie. „Pri ňom dochádza vplyvom topenia snehu k vzdúvaniu hladín vodných tokov. Ľadové celiny vytvárajú bariéry vodným masám, následne dochádza k lámaniu ľadov, vytváranie tzv. ľadochodov, ľadových zátarasov s následným vybrežením vodných tokov, a tým k zaplaveniu priľahlých území, zástavby, ciest, poľnohospodárskej pôdy, verejných priestranstiev a podobne,“ vysvetlil F. Paralič. Podľa meteorológov prudké oteplenie v najbližších dňoch u nás nehrozí, takže sa zatiaľ netreba obávať. Zima ale rozhodne nie je na konci, a tak ani hrozba ľadových povodní nie je definitívne zažehnaná.


Foto: Eva Halamová


Comentarios


bottom of page