top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Hrad v rôznych podobách

Updated: Jul 7, 2020


HRAD_deti

Nádvorie na hrade Ľubovňa sa zaplnilo tvorbou detí, ktoré sa zapojili do súťaže Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí. Hrad sa tak pretavil do viacerých umeleckých smerov. A skutočnosť, že porotcovia to nemali vôbec ľahké, potvrdzuje aj fakt, že súťaž prekonala rekord nielen v počte prihlásených účastníkov, ale aj diel.


Súťaž organizuje občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom od roku 2016, no začiatky siahajú ešte do roku 2012, kedy sa konala výtvarná súťaž Bol raz jeden hrad. ,,Vtedy sme mali veľké ohlasy od ľudí, aby sme súťaž rozšírili aj o iné kategórie, ako sú napríklad literárne či audiovizuálne diela,“ uviedla Františka Marcinová z Ľubovnianskeho múzea, ktorá je zároveň aj tajomníčkou spomínaného združenia. Ako priznala, ,,keďže žijeme v 21. storočí, tak nad rozšírením súťažných kategórií sme vôbec neváhali a iniciatívu verejnosti privítali.“ A tak vznikli tri súťažné odbory – výtvarný, literárny a audiovizuálny, pričom každá časť

mala ešte niekoľko podskupín. Veľké množstvo prihlásených diel svedčí len o tom, že žiaci vedia už na základných školách vytvoriť nielen kresbu, ale aj báseň či video. Porotcovia hodnotili celkovo 182 diel, a to nielen kresby, ale aj 2D či 3D práce, modely, odevy, ale aj umelecké fotografie. Najväčší dôraz kládli porotcovia na prepojenie jednotlivých  diel s hradom, techniku, pri kresbách sa sústredili najmä na čo najhodnovernejšie zobrazenie hradu a v neposlednom rade konečné poradie ovplyvnil aj umelecký dojem.


Prekvapili škôlkári Oproti predchádzajúcim rokom prekvapil vysoký počet zapojených materských škôl. ,,Práce 5 – 6-ročných detí len potvrdili, že mnohé z nich sú veľmi talentované,“ pochválila najmladších F. Marcinová a dodala, že práve pre veľký počet kvalitných diel museli v tejto kategórii vytvoriť aj osobitné podskupiny. Medzi ocenenými boli aj štvrtáci z Novej Ľubovne s filmom Gotické obdobie, ktorí získali aj špeciálnu cenu Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti (na hornej snímke). ,,Vo filme boli použité fotografie zo školských exkurzií a projektov z 1. až 3. ročníka, kresby a zvukové nahrávky žiakov. V závere štvrtého ročníka sme urobili výstup o tom, čo sme sa o hrade Ľubovňa za štyri roky naučili,“ prezradila triedna učiteľka Mária Folvarčíková, ktorá sa rovnako ako žiaci z ocenenia tešila. Do súťaže sa zapojilo celkovo 245 detí a žiakov zo škôl a školských zariadení z celého Staroľubovnianskeho okresu.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 27 (10. júla 2018)


Comments


bottom of page