top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Hrad Plaveč potešil

Updated: Jul 20, 2020


1-dnes

Milovníci histórie v týchto dňoch plesajú. Na hrade Plaveč zaznamenali objav, s ktorým nik nerátal. A je to len začiatok, ďalšie tajomstvá určite odhalí postupné bádanie.


V roku 2014 sa začalo s postupnou obnovou ruín hradu Plaveč, ktorý doposiaľ len chátral. Obnovu realizuje obec Plaveč v rámci spoločného programu dvoch ministerstiev – Ministerstva kultúry a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Koordinátorom prác je Martin Sárossy, ktorý má s obnovou hradov dlhodobé skúsenosti. V roku 2015 sa začalo s odkrytím podkovitej delovej bašty na juhovýchodnej strane hradu Plaveč. Objavil sa zachovaný interiér s dvomi veľkými delovými strieľňami, ktoré majú štvorcové otvory rámované drevenými trámami. Najprekvapivejším nálezom je ale chodba cez hradbu do vnútra hradu. Kam chodba viedla, je zatiaľ tajomstvom, pretože priestory, kde vychádzala, sú celé zasypané pod zemou. Mohutná bašta vznikla na prelome 16. – 17. storočia a pod objaveným interiérom sa nachádza ešte kompletne zachovaný suterén s klenbou, ktorý je dnes z bezpečnostných dôvodov zamurovaný. 

4-chodba-z-basty-do-hradu

Tajomná chodba z bašty do hradu


V roku 2016 bola bašta fotogrametricky zameraná, okrem archeologického sa realizoval aj architektonicko-historický výskum, ktorý každý detail dokumentoval, vyhodnocoval a určil spôsob obnovy. Podľa dokumentácie boli domurované obvodové múry bašty hrubé až do 3 metrov a nanovo sa postavila klenba. Pri tejto náročnej obnove pracovalo v roku 2016 na hrade 20 zamestnancov. Obnova bude pokračovať aj nasledujúcom roku. Čo (ne)vieme o hrade Plaveč? Na základe analýzy historických materiálov môžeme jeho vznik datovať pravdepodobne do 70. rokov 13. storočia, kedy ho postavil Arnold, syn Detrika zo Spiša. Vtedy vznikla pozdĺžna budova na najvyššom mieste hradného kopca – na vysokej skale. Hrad bol podľa všetkého bezvežový a budova sa tiahla severo-južným smerom. Nádvorie obklopoval hradobný múr, z ktorého sa zachovali už len torzá na severnej strane. Typologicky je hradov bez veže na našom území pomerne málo, najbližšie Plavču je Nový hrad – Hanigovský a Dunajec (Niedzica), dnes v Poľsku. A práve hrad Dunajec mal vo svojej počiatočnej fáze podobu najbližšiu plavečskému.


Michaela Haviarová


Comments


bottom of page