top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

HLASUJME! Ľubovňa môže získať peniaze na barokovú kazateľnicu

Updated: Jun 7, 2021

Stará Ľubovňa má veľkú šancu uspieť v projekte nadácie komerčnej banky a získať 30-tisíc eur na reštaurovanie barokovej kazateľnice vo Farskom kostole sv. Mikuláša, ktorá je v zlom stave.

V interiéri Farského kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni prebieha rozsiahla rekonštrukcia, ktorá pohltí minimálne pol milióna €. Rímskokatolícky farský úrad zháňa financie zo všetkých strán, uchádza sa aj o rôzne granty. Šanca tentoraz prichádza aj cez Nadáciu VÚB, kde bola farnosť vybraná do hlasovacej súťaže Poklady Slovenska s projektom reštaurovania barokovej kazateľnice. Či získa 30-tisíc eur, je v rukách všetkých, ktorí sa od 1. do 15. júna zapoja do hlasovania. Šanca je tu veľká, z 329 návrhov sa do finále dostalo 9, medzi nimi aj Stará Ľubovňa.


„Keďže ide o našu pamiatku, chceme vás poprosiť o spoluprácu pri spropagovaní hlasovania podľa svojich možností na stránkach mesta, facebooku, rozposlaním informačných emailov našim spolufarníkom, spoluobčanom, priateľom a známym na Slovensku i v cudzine...,“ vyzval dekan Pavol Lacko.


Vrátia jej pôvodnú podobu?

Reštaurátorským výskumom sa zistilo, že kazateľnica z lipového a ihličnatého dreva mala pôvodne modré mramorovanie so zláteným žilkovaním. „Pri poslednej obnove v roku 1953 získala dnešný hnedo-červený mramorovaný podklad a reliéfne prvky zlátené, pričom niektoré boli dokonca nahradené kópiami. Obnovu realizovala firma Chrámové družstvo Pelhřimov v rámci komplexnej rekonštrukcie kostola. Reštaurovaním dôjde k záchrane kazateľnice v zlom stave a zároveň získa svoju pôvodnú elegantnú podobu," pripomenula Michaela Haviarová, historička umenia.

Na reštaurovanie tejto pamiatky treba 27 453 eur.


HISTÓRIA

Čo (ne)vieme o našej kazateľnici?


Barokovú kazateľnicu vyhotovil neznámy autor niekedy okolo roku 1750. V období 18. storočia dochádzalo k postupnej výmene oltárov v kostole za nové, modernejšie a súčasťou týchto výmen bola aj kazateľnica. Osadili ju na severnú stranu víťazného oblúka. V múre vybúrali vstup s úzkymi schodíkmi, čím jej zabezpečili pohodlný prechod priamo zo sakristie. Kazateľnica má tradičnú skladbu - v spodnej časti rečnisko na zalamovanom pôdoryse, s plným dreveným parapetom a v hornej časti zvukovú striešku, ktorá zabezpečovala čo najlepšiu akustiku pre kazateľa. Plochy parapetu rečniska zdobí zlátená ornamentika rokají a úponkov s ružami. Na hranách sedia tri alegorické postavy symbolizujúce teologické cnosti Vieru, Nádej a Lásku. Na okraji sediaca Viera drží pochodeň - svetlo ako symbol viery. Druhá postava zobrazujúca Lásku drží v ruke horiace srdce, ktoré ponúka Bohu. Ide o tradičné zobrazenie, ktoré sa používalo už od stredoveku. Treťou postavou je žena symbolizujúca Nádej. Chýba jej atribút, avšak predpokladáme, že išlo o kotvu, o ktorú sa opierala ľavou rukou a jej spojenie s nádejou vychádza z Listu sv. Pavla Hebrejom: „Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá preniká až do vnútra za oponu.“ Vo vrchole striešky stojí postava Múdrosti s pochodňou a knihou, oblečená v brnení podľa vzoru Minervy, antickej bohyne múdrosti. V knihe je citát z Knihy Sirachovcovej, v preklade: „Je to spasiteľná obeta, ak niekto dbá na prikázania a ďaleký zostáva všetkej neprávosti.“ Pod Múdrosťou sedia na strieške dvaja putti - anjeli, držiaci zvitky s nápismi. Jeden drží text, „... blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Druhý zvitok je s nápisom o obnove kazateľnice v roku 1953. Okrem toho je strieška ozdobená aj kartušou s ďalším latinským nápisom, v preklade: „Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj hlas, zvestuj svojmu ľudu jeho hriech“. Čo odkazuje priamo na funkciu kazateľnice. Po obvode striešky visia strapce a jej spodnú plochu zdobí holubica ako symbol Ducha Svätého.

Michaela Haviarová


HLASUJTE od 1. do 15 júna 2021 na: www.nadaciavub.sk/poklady


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 21 (2. jún 2021)

Comments


bottom of page