top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Historické hroby už ako pamätihodnosti mesta

Updated: Jul 24, 2020


Historické hroby na starom cintoríne budú podliehať zvýšenej ochrane. Poslanci totiž schválili ešte na novembrovom zastupiteľstve dlho pripravovaný návrh na ich zápis do pamätihodností mesta, vďaka ktorému nebude môcť dôjsť k zániku starých hrobových miest podľa ostatnej novely zákona o pohrebníctve z roku 2011.

dsc_1014

V zozname sú tak náhrobky, ktoré majú historickú hodnotu, teda najstaršie, estetickú, kde ide o výnimočné spracovanie, ale i také, kde odpočívajú významné osobnosti mesta. Na jeho vypracovaní sa podieľali historici, etnografi i starousadlíci. „Tento zápis je pre zachovanie kultúry a histórie Starej Ľubovne veľmi dôležitý,“ povedala Eva Kollárová, vedúca oddelenia kultúry MsÚ. Ako podotkol aj poslanec Filip Lampart, ktorý sa ešte ako občiansky aktivista angažoval v tejto veci niekoľko rokov,  podnetom boli práve nové pravidlá, ktoré umožňujú zlikvidovať hroby, ktoré dlhodobo nemajú zaplatené hrobové miesta, chátrajú, prípadne ohrozujú bezpečnosť. A práve zápis historických hrobov do zoznamu pamätihodností im zabezpečí zvýšenú ochranu a v prípade nutného presunu náhrobku by boli tieto pamiatky koncentrované na určenom mieste. „Pôvodný zoznam hrobov bol oveľa väčší, ale aj reálnymi obchôdzkami cintorína sme sprísnili kritériá a vyšli sme aj v ústrety pohrebným službám, ktoré majú kvôli starým hrobom ťažkosti a myslím, že ten zoznam je to najlepšie, čo mohlo vzniknúť,“ podotkol F. Lampart.

dsc_0979

Výpoveď o histórii mesta

Do zoznamu sa dostali hroby, kde odpočíva napríklad kňaz Košického biskupstva Viktor Bialko, Michal Chlebák, rímsko-katolícky kňaz, publicista a národovec či hrob policajtov padlých pri výkone služby v roku 1924. Ale aj Daniela Iranyiho, kráľovského okresného sudcu či Ferenca Nováka, na náhrobku ktorého je v maďarčine napísané: Obecenstvo Užhorodu dalo postaviť tento náhrobok pre priateľa so šľachetnou dušou, ktorý zanechal chudobným nášho mesta 25 000 tisíc korún a študentom hlavného gymnázia 4000 korún.

Viaceré hroby v zozname majú historickú a estetickú hodnotu náhrobku (aj umelecky hodnotné liatinové kríže) a viaceré sú významné pre genealogický výskum.

Postupne by sa mala vyhotoviť aj grafická mapka, kde by sa návštevníci mohli o týchto pamätihodnostiach dozvedieť pri vstupe na cintorín a do úvahy pripadá aj galéria fotografií pamätihodností na mestskej webovej stránke. Dodať treba, že ide o najnižšiu formu pamiatkovej ochrany a vlastníkov hrobu tento zápis k ničomu nezaväzuje.

Rozhodne ale nejde o posledný zápis, už teraz sa pracuje na zozname rôznych mestských, často aj drobných architektonických prvkov a umeleckých diel, ktoré  majú historicko-umeleckú výpoveď. „Často denne chodíme okolo týchto diel a možno nevnímame ich hodnotu, napriek tomu, že ich autori sú renomovaní umelci, nielen doma, ale aj v zahraničí,“ pripomenul poslanec Dalibor Mikulík. I to, že tieto prvky by mali mať mestskú ochranu, aby sa nestalo, ako v prípade rekonštrukcie bývalého tzv. Komunálu, že sa zničilo dielo významného umelca Vladimíra Popoviča. Ako podotkol primátor mesta, už v prípade žiadosti rekonštrukcie OD Rozvoj radnica zaviazala majiteľov k zachovaniu mozaiky na ňom. A podobné umelecké prvky má dnes i nemocnica, školy a iné inštitúcie v meste.


Foto: Mário Veverka


bottom of page