top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Hasičské sirény sa rozozvučali viac ako 300-krát

Updated: Feb 7, 2021

V roku 2020 vypuklo na území okresu Stará Ľubovňa sedemdesiat požiarov. V porovnaní s predošlým rokom je to o sedem požiarov viac.

Najväčšia materiálna škoda za ostatné roky vznikla pri požiari plničky minerálnych vôd v Ľubovnianskych kúpeľoch.


Najviac požiarov - 33 vzniklo v prírodnom prostredí. Išlo o trávnaté a krovinaté porasty. Vyskytovali sa najmä v marci, apríli a máji. „Pravidelne je v týchto mesiacoch zvýšené množstvo požiarov predovšetkým spôsobených vypaľovaním tráv a porastov v prírodnom prostredí,“ uviedol Dušan Farkaš, vedúci oddelenia prevádzkovo-technického OR HaZZ v Starej Ľubovni. Sedem nastalo pri nakladaní s odpadom a v odvetví dopravy bolo zaevidovaných päť požiarov.


NAJNIŽŠIE ŠKODY ZA OSTATNÝCH PÄŤ ROKOV

Priama materiálna škoda spôsobená požiarmi bola vyčíslená na 41 720 eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o 361 590 eur. „Minulý rok bol najlepší z pohľadu výšky priamych škôd spôsobených požiarom za posledných päť rokov,“ povedal D. Farkaš.

V roku 2020 najviac priamu škodu ovplyvnil požiar garáže v Novej Ľubovni. Škoda sa vyšplhala na 10 000 eur. Oheň vznikol pri rozbrusovaní kovových materiálov.

Materiálne straty v roku 2019 navýšil najmä požiar v Ľubovnianskych kúpeľoch, kde vyhorela výrobňa minerálnych vôd. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou. Majiteľovi vznikla škoda vo výške 300 000 eur.


VIAC AKO 300 VÝJAZDOV

Kým v roku 2019 boli uchránené hodnoty zosumarizované na 3 121 000 eur, vlani boli vyčíslené na 1 358 310 eur. V priebehu minulého roka príslušníci OR HaZZ v Starej Ľubovni smerovali celkovo k 309 udalostiam. K dopravným nehodám boli privolaní viac ako stokrát. V ostatnom roku došlo pri požiaroch k usmrteniu jednej osoby.


HASIČI V PANDÉMII

„Tak ako všetky odvetvia, aj my sme boli veľkou mierou ovplyvnení pandémiou COVID-19. Tomuto ochoreniu sa prispôsobovala nielen zásahová činnosť, ale aj samotná organizácia služieb na hasičských staniciach. A tento stav trvá doteraz. Z plánovaných piatich cvičení sa nám podarilo vykonať len štyri, aj to s určitými obmedzeniami,“ zhodnotil predchádzajúci rok D. Farkaš. Dodal, že rovnako sa im vzhľadom na dodržiavanie opatrení, nepodarilo vyškoliť nových veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Tiež nebolo možné vykonať počet plánovaných kontrol štátneho požiarneho dozoru.


Naopak novou skúsenosťou pre hasičov bolo zabezpečovanie antigénového testovania v hasičskej stanici v Starej Ľubovni a získanie nových skúseností s používaním špecifických osobných ochranných pracovných prostriedkov, vykonávaním dezinfekcie, organizáciou zásahov a operatívnych činností pri vírusovej pandémii.


Zásahová činnosť

Počet požiarov – 73 (3x planý poplach)

Technické zásahy – 221

Eko-zásahy - 6

Cvičenie - 4

Planý poplach – 5

Celkový počet zásahov – 309


Počet požiarov v okrese Stará Ľubovňa

2016 – 75

2017 – 68

2018 – 69

2019 – 63

2020 – 70


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 4 (3. február 2021)

Comentarios


bottom of page