top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Hasiči vyťahovali z ruín ranených


Dobrovoľní hasiči zasahovali na zborenisku po priemyselnej havárii, kde museli nájsť v ruinách zranených. Popasovať sa museli aj s nedostatkom vody. Našťastie, to všetko iba v simulovanej akcii.


Členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZM) mesta Stará Ľubovňa prešli výcvikom vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť. Počas dvoch dní neustáleho nasadenia trénovali taktiky pri zdolávaní požiarov v rôznych prostrediach. Na výcviku bolo zatiaľ aj šesť dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) nášho okresu, ktorým boli minulý rok odovzdané hasičské automobily od ministerstva vnútra.


Hasiči sa učili ako viesť vozidlo v ľahkom až stredne ťažkom teréne s právom prednostnej jazdy. Zdokonaľovali sa v používaní čerpadla v ňom a výstroja v nadstavbe. Učili sa tiež správne udržiavať rádiovú prevádzku. „Podmienkou tohto školenia bolo zásahové vozidlo CAS 15 Iveco Daily v bezchybnom stave a plne vystrojené zásahové družstvo v zložení veliteľ družstva, strojník a štyria hasiči s platnými odbornými spôsobilosťami,“ povedal veliteľ DHZM Bohuslav Tyrpák.

Výcvikári z radov profesionálnych hasičov vysvetľovali postupy a delili sa o svoje osobné skúsenosti z výjazdov. „Boli to všetko praktické veci. Veľa sa naučili strojníci, velitelia o komunikácii s veliteľom zásahu a operačným strediskom. Prešli sme si postupy pri zdolávaní požiarov v exteriéri,“ zhrnul výhody školenia veliteľ DHZO Hraničné Vladimír Polomčák.


Zachraňovali v ruinách

Výcvik bol ukončený zásahom, kde si hasiči vyskúšali svoje sily rozdelení do bojových úsekov. Prvý sa konal vo výcvikovom trenažéri Zborenisko, kde bola simulovaná priemyselná havária so zborením objektu a vznikom požiarov. „Zasahujúci hasiči museli v ruinách nájsť, vyslobodiť a presunúť do bezpečia s využitím rôznych techník ranených figurantov. Poskytli im prvú pomoc a popritom uhasili vzniknuté požiare. Dôležité bolo tiež udržiavať rádiovú komunikáciu medzi sebou, s veliteľmi zásahových úsekov, s veliteľom zásahu z radov profesionálnych hasičov a operačným strediskom,“ opísal zásah veliteľ DHZM Stará Ľubovňa.

Pri druhej akcii čakala hasičov výzva na trenažéri Vododróm v podobe nedostatku vody. Popasovať sa museli s vytvorením takmer kilometer dlhého hadicového vedenia pre diaľkovú dopravu vody k miestu požiaru. „Vcelku veľmi poučné pre vykonávanie zásahu. Takéto výcviky dobrovoľných hasičov by sa mali konať oveľa častejšie aj u nás v okrese. Je veľa dobrovoľných hasičov, ktorí sú dlhé roky v zbore a nikdy si takýto výcvik nevyskúšali. S družstvom by sme si to zopakovali kedykoľvek znovu,“ vyjadril sa Jozef Bjalončík, strojník DHZO Haligovce.

V septembri výcvik najprv absolvovala Stará Ľubovňa, neskôr obce Vislanka, Údol, Hromoš, Haligovce, Hajtovka, Hraničné a dobrovoľných hasičov zo Sulína to ešte len čaká. Cieľom projektu Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni, je prehĺbiť spoluprácu medzi profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi.


foto archív: DHZM


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 37 (6. októbra 2020)

Comentarios


bottom of page