top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Hasiči opäť kontrolujú bytovky

Pri júnových kontrolách schodísk v bytovkách hasiči odhalili takmer 120 nedostatkov. V marci tohto roku začali vykonávať následné kontroly v tých istých bytových domoch. Prejdú aj ďalšie vchody.

Pri prvej kontrole bytového domu sa najprv spíše zápisnica prípadných nedostatkov porušenia protipožiarnych pravidiel a nájomníci sú vyzvaní k náprave. Na odstránenie chýb im je určený termín. Po jeho ukončení sa opäť vykoná kontrola.


„Hasiči sa v júni minulého roku prednostne zamerali na bytové domy s najvyšším počtom podlaží a urobili neočakávané kontroly v dvanástich vchodoch, ktoré sa vybrali náhodne. Pri týchto protipožiarnych kontrolách bolo zistených 119 nedostatkov. Mali byť odstránené do 15. septembra tohto roku,“ uviedla Mária Osvaldová z oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Starej Ľubovni. Po uplynutí tejto lehoty môžu hasiči opäť vykonať kontrolu. Môžu ju urobiť kedykoľvek, najneskôr do roka od prvej kontroly.


PRAVIDLÁ NEPUSTIA

Treba mať na mysli, že následné kontroly na kontroly, ktoré príslušníci HaZZ vykonali v júni v roku 2020, budú vykonané počas marca. „Ďalšie náhodné protipožiarne kontroly budú vykonané aj vo vchodoch, ktoré sa v lete nekontrolovali,“ informovala M. Osvaldová. Prednostne sa budú riešiť bytové domy s viac ako ôsmimi podlažiami, no budú sa prechádzať aj nižšie bytovky.


V chránenej únikovej ceste, ktorú tvorí schodiskový priestor a siaha až do suterénu s podschodiskovým priestorom, nemôžu byť umiestnené žiadne horľavé látky, okrem konštrukcií dverí do bytov, okien a madiel zábradlí. Tiež musí byť zabezpečený prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym hydrantom. Mnohí obyvatelia si z týchto priestorov vytvárajú doslova sklad, kde často končia nepotrebné veci. Všetky tieto materiály môžu pomôcť nabrať plameňom na sile.


Ak zistené nedostatky nebudú v uloženej lehote odstránené, výška pokuty sa môže vyšplhať až do 165 eur. V prípade zlého stavu môže byť na mieste uložená aj bloková pokuta do výšky 100 eur.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 9 (10. marec 2021)

Comments


bottom of page