top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Gymnázium Terézie Vansovej malo dôvod na oslavu i spomienky

Updated: Aug 11, 2020


DSC00891

Uplynulý týždeň si v Gymnáziu T. Vansovej pripomenuli prácu bývalých riaditeľov, učiteľov i nepedagogických pracovníkov. Pri príležitosti 70. + výročia založenia školy bol pre hostí, rodičov a širšiu verejnosť, pripravený program, ktorý sa začal v stredu slávnostnou akadémiou pre rodičov v kultúrnom dome, vo štvrtok prebehla prehliadka školy


“Hostia sa mohli zúčastniť otvorených hodín angličtiny, fyziky, chémie, geografie s využitím moderných vyučovacích metód,“ povedala zástupkyňa gymnázia Ivana Hurtošová. Nazreli aj do informatických učební a obzreli si všetky zmeny, ktoré sa za ostatné roky udiali. Program pokračoval v kultúrnom dome a pri príležitosti výročia boli odovzdané pamätné listy bývalým riaditeľom, pedagogickým, ale aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí v škole prežili kus života a prispeli k jej rozvoju. „V roku 1967 som tu maturovala a po skončení vysokej školy na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 1972 som sa opäť vrátila ako stredoškolská profesorka. Za mnou sú celé zástupy mojich študentov. Riaditeľkou školy som bola po revolúcii od školského roku 1991/92 a vo funkcii som zotrvala tri a pol roka. Boli to búrlivé roky, ale dobre sme to všetci zvládli a dnes sa na to spätne pozerám s veľkou láskou,“ zaspomínala si bývala riaditeľka Mária Bittnerová.


Názov 70+ má svoj dôvod Sedemdesiatiny mala škola síce už v minulom školskom roku, oslavovala až teraz. „Vzhľadom na slávnostné priestory, v ktorých sme nemohli urobiť akadémiu, sme si chceli počkať na vynovený kultúrny dom. Oslavy sme teda posunuli o rok neskôr, a preto tam je to plus,“ uviedla riaditeľka školy Klaudia Satkeová. Okrem spomienok z minulosti zazneli aj predstavy do budúcnosti. „Napriek tomu, že naša jubilujúca škola prešla stavebnými úpravami, zvládla prístavbu, výmenu okien, prešla rekonštrukciou telocvične, kotolne, termostatizáciou vykurovania, výstavbou multifunkčného ihriska i dlhoočakávanej školskej jedálne, máme ešte veľké plány a ciele. Potrebovali by sme novú telocvičňu, súčasná je maličká, najmenšia v celom okrese. Neskôr treba odizolovať priestory školy, vymeniť a obnoviť laboratórium biológie a…, takto by som mohla pokračovať. Chceme pre študentov vytvoriť príjemné a plnohodnotné podmienky na štúdium,“ dodala K. Satkeová.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 47, 48 (17. december 2019)


bottom of page