top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

FOTO Miništranti vešali nové obrazy po tme. Príbeh krížovej cesty z pohnutých čias má 50 rokov

Každý kostol sprostredkováva cez rôzne umelecká diela výjavy krížovej cesty, aby sa modliaci mohli pohrúžiť do 14 zastavení Ježiša Krista. Tá v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni má presne 50 rokov a spája sa s ňou zaujímavý príbeh. Bola totiž vysvätená tajne, po tme, a to v pohnutých časoch v marci roku 1974.


Predchádzali tomu dramatické udalosti, keď po odňatí štátneho súhlasu nemohol vtedajší kňaz farnosti v Starej Ľubovni Mons. Viktor Trstenský pokračovať v pastoračnej službe a úsilie veriacich, aby mu bola udelená výnimka a mohol vykonávať aspoň pohrebné obrady, bolo zbytočné. Vtedajšia štátna moc bola neoblomná, nepomohli ani prosby farníkov.


STARÁ KRÍŽOVÁ CESTA DOSLÚŽILA

V tom čase doručili na faru novú drevorezbu krížovej cesty pre Farský kostol sv. Mikuláša. Tá pôvodná bola už v zlom stave. „Duchovný otec zapojil do výberového konania všetkých farníkov, nielen starších, ale aj nás - mladých, aby sme z bohatej ponuky vybrali tú, ktorá sa nám najviac páči a sadne aj do historického interiéru kostola,“ pripomenul polstoročnú históriu Ľubomír Ogurčák. I to, že Mons. Trstenský sa i napriek zákazu vstúpiť do kostola, rozhodol osobne posvätiť novú krížovú cestu.

Pripomienka kedysi mladých miništrantov s kňazom. Vrchný rad sprava: Ľ. Ogurčák, M. Štelmach, J. Dzedzina, P. Šmida, Mons. Trstenský, F. Benko, J. Krivoňák, F. Ščurka, L. Kaleta, dole zľava: J. Kováč, P. Ščurka, P. Gurega, F. Palla, L. Palla.


TAJNÁ NOČNÁ MISIA

„Kým iní sa stiahli do kúta s argumentom, že v tejto dobe sa nedá nič robiť, on sa rozhodol k tomuto odvážnemu kroku. Riskoval veľa, vedel, že je sledovaný Štátnou bezpečnosťou a môže skončiť vo väzení,“ pripomenul Ľ. Ogurčák, vtedy miništrant, ktorý bol spolu s ďalšími svedkom tejto výnimočnej posviacky krížovej cesty. „My, starší miništranti a dievčatá, sme 26. marca 1974, večer po zotmení v tichosti vošli cez sakristiu do kostola. Pre napätú situáciu v meste si to vyžadovalo aj odvahu. Dole sme dávali staré obrazy a na ich miesta vešali nové zastavenia krížovej cesty, ktoré otec Trstenský hneď posvätil.“


HRôZA PRI 13. ZASTAVENÍ

V dobe náboženskej neslobody museli byť všetci odvážlivci opatrní a robiť všetko v tichosti, aby na seba neupozornili. „Pri trinástom zastavení sme počuli klopanie na dvere sakristie. So strachom, že nás odhalili, sme sa tisli k duchovnému otcovi, ktorý pokojne a bez strachu dokončil posviacku. Keď sme však pred dverami zbadali našich kamarátov, ktorí zmeškali, vydýchli sme si,“ vrátil sa k ťažkej chvíli Staroľubovňan. Nielen on si tak pamätá, že táto výnimočná prvá pobožnosť krížovej cesty pred 50-timi rokmi sa neuskutočnila za veľkej slávnosti, ako to zvykne byť, ale v prázdnom kostole, v tme a v tichu za zatvorenými dverami kostola. A nesmelo sa o tom ani rozprávať.

Deň pred odchodom ešte staroľubovniansky duchovný tajne v kostole sv. Mikuláša krstil a veriaci oslávili na fare aj jeho narodeniny a rozlúčili sa s ním. Mons. Viktor Trstenský odišiel zo Starej Ľubovne 28. marca 1974 po štyroch rokoch a troch mesiacoch služby, v deň svojich 66-tych narodenín s kyticou 66-tich karafiátov.

foto: Ľ.O., archív

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12, 27. marca 2024)

Pripomienka veľkého výročia - 50 rokov tajnej posviacky krížovej cesty, 22. marec 2024. Boli pri ňom aj pamätníci a štyria z nich miništrovali. Na fotografii sprava: P. Šmída, S. Vojtek, P. Gurega, Ľ. Ogurčák.Comments


bottom of page