top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - pohľad na meštianske domy

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!


Lokalitu priblíženú v dnešnej časti rubriky určite každý zo Staroľubovňanov pozná. Ponúka nám pohľad do minulosti na meštianske domy č.12, 11, 10, 9, 8, 7 a 6 (pri pohľade sprava). Táto časť nášho námestia, v popredí, je pre pamätníkov a našich starousadlíkov známa aj ako Fiľore, dnes pod názvom Provinčný dom, prípadne Kolkáreň a galéria. Táto, možno najkrajšia časť námestia s arkádami v popredí, bola kedysi bývalým významným sídlom gubernátora, ktorý odtiaľ dohliadal na 34 spišských miest a obcí nachádzajúcich sa počas 360 rokov v zálohu Poľska (8. november 1412 - 9. november 1772).

Na pôvodnom zábere na pohľadnici z dielne fotografa Štefana Holúbka si môžeme ešte všimnúť napr. dobové vozidlo pred domom č. 9, pôvodný strom a historický kočiar pred domom č.10, nadpis chlieb-pečivo na dome číslo 11, ale aj pôvodné osvetlenie v hornej časti.

Ešte pridávam zaujímavú perličku, že túto pohľadnicu som zakúpil od zberateľa z USA, bola písaná a poslaná 4. marca 1971 zo Starej Ľubovne do bývalej NDR, do Leipzigu. Text je písaný v nemeckom jazyku. Známku odlepil, škoda, nejaký neznámy filatelista, priaznivec ďalšieho zberateľského odboru filatelia (zbieranie poštových známok). 

Keďže mám v zbierke ešte jeden exemplár tejto pohľadnice, prešlej poštou 1. mája 1967, obdobie záberu na pôvodnej pohľadnici s určitosťou spadá niekde do 60-tych rokov 20. storočia. Aj keď súčasný záber som vyhotovil už v roku 2022, nič neuberá na nostalgickom zážitku pri virtuálnom presune v čase do druhej polovice 20. storočia.

Jozef Majerniček, foto. autor, dobová pohľadnica v zbierke J.M.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10, 13. marca 2024)


Commenti


bottom of page