top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - fontána v kúpeľoch

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!

V dnešnom vydaní si priblížime všetkým známu časť dodnes uznávaných kúpeľov Vyšné Ružbachy. Aj keď je medzi zábermi rozdiel približne 105 rokov, stále je možnosť pozorovať zachovalosť pôvodných budov a fontány. V popredí záberu je fontána, ktorá bola prednedávnom vďaka vytrvalým zanietencom histórie opäť sprevádzkovaná. V pozadí fontány sa nachádzajú pôvodné kúpele s kolonádou. Vľavo je zobrazený prízemný jednopodlažný kúpeľný dom pochádzajúci pravdepodobne z konca 19. storočia. Údajne sa v ňom nachádzalo 20 kúpeľných kabín. Neskôr bola táto budova známa ako nocľaháreň. Za ňou stála menšia budova dnes už neexistujúceho zrkadlového kúpeľa. V pravej časti je vyobrazená poschodová Villa Mária postavená v roku 1900. Toho času, ba až do začiatku 90-tych rokov 20. storočia slúžila na ubytovanie, neskôr bola aj sídlom Slovenskej pošty umiestnenej v jej západnom trakte. 

Pôvodný záber je zachytený na pohľadnici vydanej synom Karola Divalda z Prešova a prejdenej poštou v roku 1918. Je písaná v nemeckom jazyku a bola poslaná do rumunského Temešváru. Súčasný záber som vyhotovil v lete 2023.

Jozef Majerniček, foto: autor, dobová pohľadnica

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 32, 6. septembra 2023)
Comments


bottom of page