top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes

Porovnávajme premeny miest a obcí! Súťaž s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte snímky – minulé i súčasné! Najaktívnejších prispievateľov odmeníme v závere roka.


Snímky Jozefa Majerníčka z Nižnej ulice v Starej Ľubovni v súčasnosti spájajú ulice Farbiarska a Garbiarska. Pôvodný záber je vyobrazený na pohľadnici, ktorá bola vydaná starolubovnianskym spotrebiteľským združením a bola poslaná do Miškolca dňa 5.9.1909. Je na nej aj pečiatka pošty v Budapešti. Na averznej, teda lícovej strane pohľadnice je v maďarčine uvedené "Állami ovoda", čo v preklade znamená "Štátna škôlka". Súčasný pohľad zachytáva stav budovy v súkromnom vlastníctve po viacerých stavebných úpravách.


Foto: Jozef Majerniček

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 30 (17. august 2022)


Comments


bottom of page