top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes

Porovnávajme premeny miest a obcí! Súťaž s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné! Najaktívnejších prispievateľov odmeníme v závere roka.

Opäť sme načreli do bohatého archívu Staroľubovňana Jozefa Majernička. Tentoraz sa vďaka dobovej pohľadnici prenesieme na Nám. sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Písal sa dátum 26. október 1939, kedy do úradu novovzniknutého Slovenského štátu nastúpil prvý prezident Slovenskej republiky - rímskokatolícky kňaz Jozef Tiso. Prečo uvádzame túto udalosť? J. Tiso je totiž vyobrazený na 50-halierovej známke na rubovej strane pohľadnice, ktorá prešla poštou 15. augusta 1941 do Bratislavy. Zaujímavý je ale pohľad na lícnu stranu, kde je vyobrazený bývalý hotel Magura sídliaci na terajšej Popradskej ulici č. 6. Na námestí sme v našom meste mali aj tento skvost, okrem známeho hotela Tatra v meštianskom dome č. 25, hotela Dukla v dome č. 27 a súčasných penziónov - Gurmen (č. 1), Penzión a reštaurácia u Jeleňa (č. 22) a Kolkáreň (č. 11).

Hotel Magura stál hneď vedľa budovy požiarnej zbrojnice asanovanej v roku 2004. Po zrušení hotela sídlila v minulosti v danej budove, okrem iného, prevádzka lekárne s kompletným zázemím. „Podľa údajov, ktoré mi poskytol môj priateľ - pamiatkar z KPÚ Prešov, doktor Anton Liška, bola budova lekárne, povolením v období  3/2001 pre stavebníka a  investora DJK,s.r.o. Košice, obnovená na polyfunkčný dom so zriadením využívaného podkrovia. Požiadavka na obnovu exteriéru budovy na Popradskej 6 bola na KPÚ PREŠOV podaná už aj v roku 1994,“ poskytol ďalšie cenné informácie Jozef Majerniček a k pohľadnici dodal, že ide o trojokienkovú formu (s vyobrazením Ľubovnianskeho hradu hore, v strede s kostolom sv. Mikuláša a dole so spomínaným hotelom). Pohľadnicu s doplnením 10-halierovej známky spol. Slovakotour, vydalo vydavateľstvo Blayer kníhkupectvo, Stará Ľubovňa.

red.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 19, 17. mája 2023)


bottom of page