top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes

Porovnávajme premeny miest a obcí! Súťaž s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte snímky – minulé i súčasné! Najaktívnejších prispievateľov odmeníme v závere roka.

Dnes v rubrike Kedysi a dnes nazrieme do obce vo východnej časti nášho okresu, nachádzajúcej sa pod Orlovskou Magurou - do Orlova (v maďarskom jazyku tiež Orló).

Vďaka Jozefovi Majerničkovi zo Starej Ľubovne dnes prinášame pôvodný aj súčasný záber na domy so súpisným číslom 133 - budova bývalej školy (pôvodne označovaná v maďarčine Iskola, v preklade škola, teraz budova patriaca Gréckokatolíckej cirkvi - tunajšej farnosti Orlov), domy so s. č. 131, 129, 128, 127 a dom č. 126 (v súčasnosti budova predajne potravín a miestneho pohostinstva). Na súčasnom zábere vidno vpravo aj domy č. 213 a 212. 

„Pôvodný záber zachytáva dvoj-okienková pohľadnica písaná v maďarskom jazyku po vypuknutí 1. svetovej vojny 16. októbra 1914 a bola poslaná z nášho okresu cez Budapešť na územie terajšieho Maďarska. Záber z druhého okienka je pre mňa zatiaľ záhadou kvôli veľkej premene, ale už som ho posunul starším obyvateľom obce na jeho odhalenie,“ pripísal nám aktívny prispievateľ do našej obľúbenej rubriky. Ako doplnil, na rubovej strane pohľadnice je uvedený text v maďarskom jazyku Orlói fogyasztási szövetkezet kiadása, čo v laickom preklade znamená - Vydáva Spotrebné družstvo Orlov.

„Budova bývalej školy s číslom 133 medzitým prešla obnovou, čo môže posúdiť čitateľ poznajúc danú lokalitu aj sám," dodáva zberateľ cenných vzácností.

red.


Comments


bottom of page