top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes

Porovnávajme premeny miest a obcí! Súťaž s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte snímky – minulé i súčasné! Najaktívnejších prispievateľov odmeníme v závere roka.Vďaka veľkému nadšencovi histórie a zberateľovi vzácnych dobových fotografií a pohľadníc Jozefovi Majerničkovi sa dnes prenesieme do obce Stráňany (v maďarčine tiež FOLVARK) v okrese Stará Ľubovňa. „Pôvodný pohľad zachytáva školu i cerkov, ako je uvedené pod názvom obce v maďarskom jazyku. Keďže na priečelí školy je už znak Československa, môžeme túto pohľadnicu od neznámeho autora, navyše neprešlú poštou, datovať do obdobia hneď po rozpade Rakúsko-Uhorska, teda okolo rokov 1918 – 1925,“ pripísal nám Staroľubovňan a postaral sa aj o súčasný pohľad na tú istú lokalitu. Iba doplníme, že v súčasnosti sídli v čiastočne prestavanej budove s číslom 70 obecná materská škola. V pozadí je zachytený aj gréckokatolícky Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky.

V zásobe máme ešte veľa zaujímavých fotografií do vami obľúbenej rubriky, tak veríme, že vás zaujmú. Stále očakávame ďalšie, mnohé sa nachádzajú iba v rodinných archívoch, o to viac sú vzácne.


red.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 42 (9. november 2022)


コメント


bottom of page