top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

FOTO Chorých potešili milým prekvapením

Predvianočný čas je hlavne o dobrých skutkoch, a tých nikdy nie je dosť. Zvlášť, keď sú od srdca a vykonané vtedy, keď to nikto nečaká.


Tak sa to stalo aj v prípade detí z MŠ Komenského a ZŠ v Jarabine (na fotografii vľavo), ktoré sa spojili so Spišskou katolíckou charitou a cez ňu sa rozhodli obdarovať našich seniorov.


MALÉ DETI S VEĽKÝM SRDCOM

„Mikuláš prichádza väčšinou za deťmi, ale tentokrát sa tieto deti rozhodli potešiť iných. Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a blížiacich sa sviatkov Vianoc sa rozhodli potešiť chorých milým prekvapením, a to ručne vyrobenými anjeličkami a teplými pokožkami. My sme tú radosť zdvojnásobili v Mikulášsky deň a ešte zdvojnásobíme v čase Vianoc,“ milo prekvapená bola riaditeľka ADS Charitas Iveta Tinathová, ktorá je presvedčená, že ak sa v malých srdiečkach nájde toľko dobroty, vyrastú z nich statoční a dobrí ľudia ochotní pomáhať.


UŽITOČNÉ ZBIERKY

Napokon tak, ako to robí aj tunajšia Charita, ktorá v priebehu celého roka okrem svojej bežnej činnosti - starostlivosti o ľudí v teréne, zorganizovala viaceré zbierky. Tou najväčšou bola zbierku pre Ukrajinu. Pracovníci ADS Charitas tak dobrotu a ochotu ľudí posúvajú ďalej, najlepšie vedia, kde je potrebná a hlavne adresná. „V mene Spišskej katolíckej charity vyslovujeme poďakovanie za materiálnu pomoc a šatstvo darované počas celého roka, za darované potraviny pri potravinových zbierkach, pánovi primátorovi mesta Stará Ľubovňa a pánom starostom za podporu pri rozvoji našej činnosti, tiež všetkým lekárom a sestričkám z nášho regiónu za pomoc a podporu a za príspevky od fyzických osôb a za ľudí, ktorí nás neustále podporujú a povzbudzujú modlitbami a láskavým slovom,“ tlmočí vďačnosť riaditeľka a dodáva, že to všetko posúva kolektív vpred v ich krásnej, no neľahkej práci s pacientom v ADOS, v mobilnom hospici, ale i v opatrovateľskej službe v rodinách.

hm, foto: archív
コメント


bottom of page