top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Rekonštrukcia kostola: Farnosť si musí zobrať 200-tisícový úver

Updated: May 14, 2021

Náročná obnova Farského kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa po minulom roku a malom vydýchnutí prehupla do druhej fázy - rekonštrukcie interiéru. Rozsah prác je mimoriadne veľký, rovnako ako aj náklady. Obnova vnútrajšku kostola z 13. storočia si vyžiada vyše pol milióna eur!

„Po obnove exteriéru nášho kostola nás čaká, možno povedať, ešte náročnejšia cesta a rovnako v náročnom pandemickom období, ale veríme, že Pán Boh požehná toto naše snaženie,“ pripomenul dekan Rímskokatolíckeho farského úradu Pavol Lacko (na fotografii). Ako dodal, 500-tisícový odhad rozpočtu môže byť dokonca aj vyšší, v pláne je totiž nová elektroinštalácia, ozvučenie, signalizačné zabezpečenie, obrazovky do bočných lodí, osvetlenie i podlahové temperovanie. Bude sa tiež pokladať nová dlažba, a to na pôvodnú, treba nový obetný oltár, sedes, ambonu... Reštaurovanie a obnovu si už dlhodobo žiadajú lavice, do ktorých sadajú celé generácie Staroľubovnianov. Treba tiež vymaľovať, obnoviť vitráže, svoje si žiadajú spovedné miestnosti či nábytok do sakristie.


článok pokračuje pod reklamou


Niektoré z týchto obnov už začali, renovujú sa napríklad okenné vitráže a tiež lavice. „Tie sú chránené pamiatkovým zákonom, takže pri ich obnove pôjde o kombináciu pôvodného s istými praktickými prvkami, aby sa v laviciach lepšie sedelo a kľačalo,“ vysvetlil P. Lacko.


Pôvodné lavice prechádzajú veľkou, priam historickou obnovou


Peniaze za farské pozemky

Na obnovu interiéru, ktorá by mala trvať približne rok, sa farnosť snaží zháňať financie z každej možnej strany. Obnova exteriéru stála vyše 420 tisíc eur a na začiatku tohto roka bola farnosť v mínuse okolo 25 tisíc eur, dnes má na účte zbierok 3 tisíc eur. Momentálne má k dispozícii aj 65 tisíc eur z odpredaja pozemkov v rokoch 2016 a 2017. A po minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve jej pribudne na účet 150 tisíc eur za odpredaj, resp. zámenu farských pozemkov mestu a dorovnanie sumy, a to pod starým cintorínom, v časti pod cintorínom v Podsadku, pod cestou na Zámockú ulicu, kompostárňou, skládkou či na Kalvárii.


Projekty aj úver

Farnosť sa uchádza aj o grantové peniaze, na VÚC PSK smerovali tri žiadosti o dotácie. „V jednej žiadame financie na obnovu lavíc, v druhej na vitráže, ktoré budú predsunuté pred oknami a v ďalšej na ozvučenie kostola. Žiadali sme podporu aj Ministerstvo kultúry cez projekt Obnovme si svoj dom, a to na reštaurovanie bočného oltára sv. Anny Metercie. Takisto je vykonaný reštaurátorský výskum kazateľnice a prostredníctvom Nadácie VÚB sa chceme uchádzať o financie na jej reštaurovanie. Veríme, že prostredníctvom hlasovania čím viacerých, sa nám to podarí,“ vyzval dekan farnosti.


Cení sa každá podpora

Bude však nevyhnutný aj 200-tisícový úver. „Sme veľmi vďační za každý cent, každé euro. Prichádza mi v tejto situácii na um stať z evanjelia, keď si Ježiš v Jeruzalemskom chráme všimol chudobnú vdovu a povedal, že dala viac ako mnohí bohatí, lebo dala všetko, čo mala. Tak si tiež uvedomujem, že v podstate tento chrám obnovujeme z tých drobných mincí našich veriacich ľudí, ktorí sa snažia, majú na starosti svoje rodiny..., a preto sme veľmi vďační za každú podporu z úprimného srdca,“ dodal dekan farnosti, ktorá sa pustila do potrebnej obnovy nášho historického kostola.


Zvonku je už kostol zrekonštruovaný, jeho obnova stála vyše 420-tisíc eur.

Foto: archív ĽMS, Jaroslav Bachleda

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 16 (28. apríl 2021)

Comments


bottom of page