top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Farba vosku charakterizovala postavenie mesta

Updated: Dec 7, 2020

Presná zmienka o tom, prečo si Stará Ľubovňa vybrala do svojho erbu práve sv. Mikuláša, nie je zaznamenaná. Existuje však niekoľko vysvetlení, prečo bol sv. Mikuláš patrónom mesta.


Pečať z roku 1778 – je na nej vyobrazená celá postava sv. Mikuláša s mitrou na hlave. V rukách drží ozdobnú berlu a mešec. Zobrazuje kruhopis SIGILLUM CIVITATIS LUBLOVIAE (pečať mesta Ľubovňa) vo vnútri s nápisom SANCTUS NICOLAUS (Svätý Mikuláš).


Prvá zmienka o pečati mesta Stará Ľubovňa s vyobrazením sv. Mikuláša sa objavila už v roku 1315. Objavenie sa zhoduje aj s vývojom mestských erbov na území Uhorska. Erby udeľoval panovník erbovou listinou. „Najstaršia mestská erbová listina Európy pochádza práve zo Slovenska a bola udelená v roku 1364 mestu Košice. V erbovej listine bola zmienka, prečo je udelený ten-ktorý erb a prečo má takú podobu - akú má. Ľubovňa erbovú listinu nemá. No podľa zobrazenia svätca a aj prvej zmienke o pečati je možné predpokladať, že erb pochádza z obdobia, kedy sa erbovými obrazmi stávali patróni miest či svätci kostolov, čo súhlasí aj so Starou Ľubovňou, ktorej hlavným patrónom bol sv. Mikuláš,“ uviedla archivárka z Ľubovnianskeho múzea Františka Marcinová.


Existuje niekoľko vysvetlení, prečo bol sv. Mikuláš patrónom mesta, ktorý je okrem iného patrónom obchodníkov. „Zrejme najpresvedčivejším je, že Stará Ľubovňa už od svojho vzniku ležala na križovatke obchodných ciest, preto asi nečudo, že si obyvatelia vybrali práve tohto svätca.“


FARBA PEČATE SA MENILA

Zobrazenie sv. Mikuláša na pečati sa v priebehu storočí stávalo stále precíznejším. Menil sa aj kruhopis, ktorý sa nachádzal okolo pečatného obrazu sv. Mikuláša. „Zatiaľ čo v počiatkoch mesta sa pečatilo prirodzeným voskom, neskôr začala Ľubovňa pečatiť červeným voskom. Presné obdobie, kedy došlo k tejto zmene, nie je známe, išlo totiž o špeciálne privilégium, ktoré udeľoval panovník. V Ľubovni nie je zatiaľ známa listina, kde by bolo toto privilégium udelené. Všetkým ,zálohovaným’ mestám toto privilégium potvrdila Mária Terézia v roku 1774,“ opísala dôležitú zmenu archivárka. Podľa farby vosku sa totiž poznalo postavenie mesta.


Pečať z roku 1826 – pečatný obraz je totožný s pečaťou z roku 1778. Vonkajší kruhopis sa zmenil na SIGILLUM CIVITATIS LUBLOVIENSIS (Ľubovnianska mestská pečať).


MIKULÁŠ VYRASTAJÚCI Z LOĎKY

Zaujímavosťou je, že kedysi bolo na pečati zobrazenie svätého Mikuláša vyrastajúceho z loďky. „Sám profesor Jozef Novák, ktorý stál pri obnove erbu mesta Stará Ľubovňa, konštatoval, že je veľká škoda, že pri novom prekreslení a schválení mestského erbu nebola doňho táto lodička vrátená, pretože by išlo o unikátny úkaz v mestskej heraldike na Slovensku. V žiadnom inom meste, ktoré má sv. Mikuláša v erbe, takto nie je zobrazený,“ ozrejmila F. Marcinová.

Viac sa o mestskej symbolike dočítate v  monografii o meste Stará Ľubovňa, ktorá vyjde ešte pred Vianocami.


foto: archív F. M.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 45 (1. December 2020)


Comments


bottom of page