top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Elektronické sčítanie prekvapilo

Počas elektronického sčítania formulár vyplnilo takmer 83 percent obyvateľov. Mesto Stará Ľubovňa musí asistovaným sčítaním sčítať ešte 2 600 obyvateľov, z ktorých prevažnú časť tvorí rómska komunita.

V Starej Ľubovni sa sčítalo 82,56 percent, čo je 13 747 obyvateľov. „Počítali sme s výsledkom okolo 70 percent, takže výsledok elektronického sčítania nás milo prekvapil,“ povedala Katarína Železníková, vedúca oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu.

Obyvatelia mesta sa sčítavali priebežne počas celej prvej etapy sčítania. Najmenej je ich sčítaných v Podsadku, a to v rómskej komunite. Avšak na Továrenskej ulici sa sčítalo 40 percent obyvateľov rómskej komunity.


DRUHÁ ETAPA ZAČNE PRAVDEPODOBNE V MÁJI

Asistované sčítanie začne na základe rozhodnutia, ktoré vydá predseda Štatistického úradu SR. Bude sa riadiť covid automatom. Zrealizovať sa bude môcť v okresoch, v ktorých bude vyhlásený I., II. alebo III. stupeň varovania.


Od 19. apríla začne prebiehať školenie pre asistentov sčítania. „Najneskôr do konca apríla musíme pre asistentov zabezpečiť pokyny, preukazy, certifikáty, technické vybavenie a podobne, aby boli pripravení na prácu asistovaného sčítania. Na základe aktuálneho harmonogramu prác Štatistický úrad SR pripravuje asistované sčítanie od 3. mája. Termín sa však ešte potvrdí, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandemickou situáciou,“ dodala K. Železníková.


ilu. foto: wix


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 14 (14. apríl 2021)

bottom of page