top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dve stredné školy v Starej Ľubovni sa zlučujú


September priniesol veľkú zmenu pre stredné školstvo v Starej Ľubovni. Stredná odborná škola (SOŠ) na Jarmočnej ulici (na fotografii hore) a ani Obchodná akadémia (na fotografii) už nebudú fungovať samostatne. Zlučujú sa do jednej Strednej odbornej školy.

Vo fúzii vidí kraj úsporu Racionalizáciu školstva chystala krajská samospráva už dlhodobo. „Optimalizácia siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vychádza z reálnych podkladov a vývoja demografickej krivky v regiónoch kraja. V niektorých dochádza k výraznej redukcii počtu obyvateľov, resp. k jeho stagnácii, presunu do vyšších vekových kategórií, k migrácii do iných oblastí Slovenska,“ uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Dôvodom optimalizácie siete stredných škôl v Starej Ľubovni bol podľa kraja nízky počet žiakov študujúcich na školách v priebehu posledných rokov, a tým aj spojený klesajúci záujem žiakov v oboch školách.


Dočasný riaditeľ spojenej školy Počnúc začiatkom nového školského roka tak kraj poveril vedením novovzniknutej školy doterajšieho riaditeľa SOŠ na Jarmočnej Vladimíra Buvaliča. „Do šiestich mesiacov budú kreované orgány školskej samosprávy a uskutoční sa výberové konanie na pozíciu riaditeľa, resp. riaditeľky spojenej školy,“ dodala D. Jeleňová. Zriaďovateľ očakáva, že s fúziou dvoch škôl sa vytvorí jedna silná stredná škola s nadregionálnym charakterom, so širokou ponukou učňovských aj študijných odborov. „Zlúčenie  povedie k efektívnejšiemu manažovaniu jednej školy, k maximálnemu využitiu pedagogického, priestorového a ekonomického potenciálu dvoch škôl, ktoré už v súčasnosti existujú v jednom areáli. Ten spĺňa isté potrebné parametre stredoškolského campusu v meste Stará Ľubovňa,“ očakáva odbor školstva PSK. Tiež si sľubuje zaradenie školy do projektu iniciatívy Catching Up Regions, ktorý by mal priniesť investície z európskych fondov, ktoré pôjdu do skvalitnenia priestorového a technického vybavenia tejto „novej“ školy, rovnako do vzdelávania učiteľov, ako aj firiem, ktoré s ňou spolupracujú. Malo by ísť o 8-miliónovú investíciu. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v Starej Ľubovni v minulom školskom roku navštevovalo 1 193 žiakov, v SOŠ na Jarmočnej ich bolo 340 a v OA 184. Pod gesciou kraja funguje v Starej Ľubovni aj Stredná odborná škola technická na Levočskej ul. a dve gymnáziá (T. Vansovej i Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša).


Foto: ĽMS


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 32 (2. september 2020)

Commentaires


bottom of page