top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Dovolenkári musia dodržať karanténu

Každý, kto od 9. júla vstúpi na územie Slovenska, sa musí registrovať cez formulár korona.gov.sk/ehranica. Podmienky sa sprísnia najmä pre dovolenkárov, ktorí nie sú plne zaočkovaní.


Pre nezaočkovaných cestovateľov platí:

  • Všetci sa musia registrovať na korona.gov.sk/ehranica (deti do 12 rokov nemusia, karanténa im končí vtedy, keď ostatným členom domácnosti),

  • najskôr na 5. deň je možné ísť na PCR test a po negatívnom výsledku ukončiť karanténu. Tú musia dodržať aj ostatní členovia domácnosti, ktorí necestovali.

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky:

  • musí pred príletom vyplniť aj formulár na https://www.mindop.sk/covid/,

  • v prípade príletu z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname, je potrebný PCR-test, nie starší než 72 hodín.

Na nezaočkovaných cestovateľov za prácou sa karanténa nevzťahuje, ak:

  • za posledných 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu a zároveň,

  • majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a pracujú v krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine,

  • majú trvalý pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na Slovensku,

  • majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce,

  • majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.


Podrobnejšie výnimky a podmienky napr. pre študentov vracajúcich sa zo zahraničia nájdete na stránke https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hranice_9-7-2021.pdf


V okrese Stará Ľubovňa nepribudol od 28. júna do 4. júla nijaký pozitívny prípad ochorenia covid-19 z vykonaných 1 293 antigénových testov a 168 PCR testov. Náš okres pretrváva v covidovom automate v zelenej fáze, pre ktorú platia minimálne opatrenia.


ilu. foto: wix

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26, 27 (7. júl 2021)bottom of page