top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dom v Podsadku zrelý na sanáciu ponúklo mesto na predaj

Updated: Jul 1, 2020


Dom Podsadek

Dvojpodlažný dom v Podsadku, ktorý Mesto Stará Ľubovňa kúpilo v roku 2008 od rodiny, ktorá sa vtedy sťahovala do Čiech za vtedajších 900 tisíc Sk (29 874 €), chce  opäť vrátiť do súkromných rúk.


Ponúka ho na predaj za 25 tisíc eur aj s priľahlými pozemkami. Kým ale pred 11 rokmi ho mesto kupovalo relatívne v dobrom stave a využilo ho na nájomné bývanie pre rodiny v rómskej osade, dnes je v dezolátnom stave, určený skôr na sanáciu. Jednoznačná vôľa poslancov na predaj domu, o ktorý je Podsadku veľký záujem zo strany miestnych obyvateľov, však na ostatnom predprázdninovom rokovaní vo štvrtok 20. júna nebola. Štyria (z 12-tich prítomných) poslanci boli proti predaju a chceli, aby si ho mesto ponechalo vo vlastníctve. Michal Šipoš navrhol skôr dom zbúrať a pozemok využiť na ihrisko pre deti, ktoré by samospráva postavila v spolupráci s miestnymi obyvateľmi. „Vieme, že tá kvalita života tam nie je veľmi dobrá a ten trend je taký, že tí obyvatelia to stále zahusťujú aj nelegálnymi stavbami a my sa s tým boríme,“ pripomenul. Ako naznačil primátor Ľuboš Tomko, sanácia by vyšla na 7-8 tisíc eur, „a tak sa pomôže nejakej rodine, ktorá si ho opraví alebo zbúra a postaví niečo iné.“ Z diskusii vyvstal všeobecný fakt, že táto téma je mimoriadne citlivá a aj samotní poslanci už riešili viacero problémov s čiernymi stavbami v Podsadku. Viceprimátor Peter Bizovský pripomenul aj fakt, že aj týmto občanom je mesto povinné predávať v prípade záujmu a rovnako riešiť otázku bývania. Dnes býva podľa registra obyvateľstva MsÚ v Podsadku 1765 obyvateľov, z toho je 1413 Rómov

s trvalým pobytom , z toho deti do 15 rokov je tam 560.


Osudy nájomných domov Napokon ale väčšinou poslanci pustili dom číslo 1222 do verejnej obchodnej súťaže s vecným bremenom s tým, že jeho najnižšia vyvolávacia cena bude 25 tisíc eur a po prázdninách vyhodnotia súťaž a rozhodnú o jeho predaji. Predmetný dom je dnes v stave, keď ďalšie bývanie v ňom je doslova životunebezpečné a momentálne je prázdny, samospráva ku koncu mesiaca máj ukončila všetky nájomné zmluvy v ňom. Celkom inak skončil nájomný dom vo vlastníctve mesta na Ulici SNP (istý čas v ňom bola aj izba pre bezdomovcov) za potokom Jakubianka, ktorý sa po niekoľkoročnom prenájme rodinám v núdzi rovnako dostal do dezolátneho stavu pričinením jeho nájomníkov. Ten sa mesto napriek záujmu občana z Jakubian rozhodlo zbúrať a pozemok ponechať vo vlastníctve mesta.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 25 (25. jún 2019)


#MestoStaráĽubovňa #Podsadek

bottom of page