top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dom na núdzové bývanie je odsúdený na likvidáciu

Updated: Jul 8, 2020

Mesto Stará Ľubovňa päť domov určených na núdzové  bývanie. Jeden z nich na Ul. SNP sa musí zbúrať. Po 10-tich rokoch užívania je totálne zdevastovaný.


Rodinnému domu č. 17, kde žili tri rodiny, už nepomôžu opravy. „Dom je zdevastovaný nezodpovedným užívaním a poškodzovaním zo strany nájomníkov. Zničená je elektroinštalácia, rozvody studenej vody a stropy nad jednotlivými miestnosťami. Taktiež dvere, okná, podlahy a steny sú v značne poškodenom stave,“ vyjadril sa za správcu domu, firmu Slobyterm, riaditeľ Milan Malast. Ako dodal, zmluvné nájomné vzťahy ukončili nielen s týmito obyvateľmi, ale aj s nájomníkmi domu č. 11. Títo nájomcovia, dokopy 18 osôb, navyše zanechali mestu dlh vo výške 7 050 €. Pohľadávky sú vymáhané súdnou a exekučnou cestou. K zemi pôjde nateraz dom č. 17. „Jednej rodine z tohto domu bolo pridelené náhradné bývanie na Levočskej ulici. Dve rodiny sa vrátili do Podsadku k rodičom, pričom jednej sociálni pracovníci vybavujú bývanie pre rodiny v kríze v zariadení Anima vo Varhaňovciach,“ ozrejmil nám Dušan Kasenčák, vedúci soc. oddelenia a bytovej politiky. V dome č. 17 bola kedysi aj izba pre bezdomovcov, keďže nebola dlhodobo využívaná, bola obsadená nájomníkmi. „Bezdomovcov riešime operatívne. Ak je to možné, tak okamžite a umiestňujeme ich v zariadení v Žakovciach alebo v zariadení Gréckokatolíckej charity Archa v Prešove. Ak sa to nepodarí okamžite, zabezpečíme im prechodne pobyt v ubytovni na Jarmočnej ul. Naposledy sme vyriešili umiestnenie 6. marca v Prešove, bezdomovec dostal inštrukcie a finančnú pomoc na stravu a cestovné,“ dodal D. Kasenčák.


Veľký problém S náhradnou výstavbou za dom č. 17 v lokalite SNP radnica neráta. Zamýšľať sa už musí aj nad ďalším nájomným domom v Podsadku, ktorý kúpila za takmer 30 tisíc € v roku 2008 a rovnako je v zlom stave a bude si žiadať rekonštrukciu. Bývanie pre sociálne slabšie rodiny či núdzové bývanie je ale tvrdým orieškom, čo definuje aj koncepcia bytovej politiky schválená poslancami na roky 2018 – 2023. „Súčasný stav je dlhodobo neudržateľný aj pokiaľ ide o ďalšie lokality. Podsadek je v rámci osady územím, kde ďalšia výstavba už nie je odporúčaná. Schopnejším a mladším rodinám preto plánujeme riešiť nájomné bývanie, a to v objekte internátu na Levočskej ulici vedľa Spojenej školy internátnej. Súčasťou by malo byť aj zariadenie núdzového bývania,“ povedal Aleš Solár, prednosta MsÚ. A problémová sa ukazuje aj Továrenská ul., kde chce mesto riešiť bývanie spolu s miestnymi, ktorí po požiari v roku 2008 bývajú v unimobunkách. A to, ako povedal prednosta MsÚ, mimo mestských prostriedkov a s účasťou obyvateľov tejto časti a z rôznych pôžičkových schém, resp. donorských peňazí.

DSC_0657

Zbúrať sa musí dom č. 17 (vpravo), ktorý mesto kúpilo a zrekonštruovalo na núdzové bývanie. Vo vedľa stojacej 16-tke býva okolo 40 ľudí, ich dlhy spojené s bývaním predstavujú vyše 6 tisíc eur a riešia sa cez inštitút osobitného príjemcu formou splátok.  


Foto: Peter Šlosár


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 11 (20. marec)


Comments


bottom of page