top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dom kultúry je ukončený, mesto ho však neprevzalo

Updated: Jul 9, 2020


DSC_0924

Stavebný ruch na Dome kultúry po niekoľkých mesiacoch utíchol. Na premene kultúrneho stánku pracovala popradská firma od leta a pôvodný termín ukončenia – 15. október, sa predĺžil takmer o mesiac. 13. novembra sa začalo preberacie konanie, kde ale boli vytknuté aj nedostatky a mesto určilo termín na ich odstránenie.


„Tie zistené chyby, ktoré je možné odstrániť vzhľadom k počasiu, prevedie zhotoviteľ do 24. novembra. U tých, kde to nedovoľujú klimatické podmienky, dohodneme ešte termín,“ povedal prednosta MsÚ Aleš Solár. Ide o zoznam, ktorý má až 24 bodov. Ďalšie stretnutie na stavbe medzi zhotoviteľom a dodávateľom je tak naplánované predbežne na 27. november. Či objednávateľ – mesto prevezme vtedy stavbu, sa teda uvidí. A v štádiu riešenia je aj poistná udalosť, ktorú nahlásil realizátor stavby, popradská spoločnosť Arprog, a.s., ktorá mala stavbu poistenú. Dom kultúry totiž počas daždivého počasia, hlavne 20. augusta, postihlo zatečenie cez rekonštruovanú strechu. „Na stavbe bol už likvidátor poistnej udalosti. Mesto si nechalo spracovať vyčíslenie škôd, ktoré boli zatečením spôsobené a tieto dáva realizátor postupne a v plnej miere do pôvodného stavu,“ informoval nás prednosta MsÚ. Celá rekonštrukcia tejto mestskej budovy stála presne 328 787,30 € a peniaze boli vyčlenené z mestského rozpočtu. V rámci tejto premeny sa zateplila a upravila fasáda, vymenila strecha, okná a previedla sa hydroizolácia stavby. „Kulturák“ sa tak podarilo obnoviť zvonku, na rade je teraz aj premena zvnútra. „Momentálne si robíme prieskum na projektovú dokumentáciu interiéru budovy. V rámci nej sa bavíme najmä o výmene dverových otvorov do šatňového priestoru a následne do predvstupného priestoru pred sálou, kde je na stene mozaika. V rámci rekonštrukcie vnútrajšku rátame tiež s opravou toaliet a v sále s izoláciou podlahy, výmenou sedačiek a s ďalšími potrebnými úpravami,“ doplnil prednosta MsÚ. Interiér sa tak dostane na rad zrejme až v budúcom roku a vyžiada si ďalšie nemalé financie. Nateraz je otázkou aj to, kedy sa tu obnovia kultúrne podujatia. Ako nás informovali na radnici, o tom je momentálne ešte predčasné hovoriť. Všetko závisí od definitívneho rozsahu prác a ich harmonogramu.

DSC_0920

Dom kultúry vyzerá po rokoch naozaj dobre, prísne oko však vidí aj viacero nedostatkov. Tie zhrnulo mesto do zoznamu chýb a „nedorobkov“, ako napríklad – nevyplnené medzery medzi okenným rámom a parapetom, chybné oplechovanie, poškodená časť fasády či neupravený terén podľa požiadaviek v zmluve. Investor ale našiel aj znečistenú omietku či poškodenú markízu a ďalšie drobné „chybičky krásy“.


Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 42 (21. november 2017)


Comments


bottom of page