top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dom kultúry bude funkčný až o rok

Updated: Jul 29, 2020


DSC_0920

Aj keď sa zvonku zdá, že Dom kultúry v Starej Ľubovni má svoju najväčšiu premenu za sebou, hlavne vo vnútri to vyzerá na ďalšie mesiace rekonštrukcie. Po exteriérovej premene za takmer 330 tisíc eur prišiel na rad aj interiér a samospráva plánuje doň vložiť v budúcom roku v rámci rozvojového programu okolo 250 tisíc eur.

Ku koncu sa blíži momentálne preberacie konanie radnice a realizátora rekonštrukcie tunajšieho Domu kultúry, popradskej firmy ARPROG, a.s. Tá budovu zateplila, vymenila okná, strechu a previedla hydroizoláciu. Mesto jej ale vytklo niekoľko drobných chýb a „nedorobkov“. „Nemali k tomu výhrady, postupne ich odstránili s tým, že väčšie veci, ktoré nie sú dorobené – tzv. okapový chodník a sokel, budeme riešiť už v rámci nového výberového konania v budúcom roku a súčasťou toho budú aj schodiská, a to hlavné a dve bočné,“ vysvetlil prednosta MsÚ Aleš Solár. Popradská firma musí ešte doriešiť nepríjemnú situáciu okolo letného zatečenia budovy v čase, keď mala odkrytú strechu. „Nechali sme  si vyčísliť škody, ktoré vznikli zatečením. Tie boli v sume 40 tisíc eur s tým, že realizátor stavby dá poškodené veci do poriadku,“ uviedol prednosta MsÚ.  Hlavne poškodené maľovky tak budú v „kulturáku“ postupne odstránené a keďže spoločnosť mala stavbu poistenú, škody si rieši cez poisťovňu. „Likvidácia poistnej udalosti je v riešení,“ dodal Andrej Kalinčík zo spol. ARPROG, a. s., Poprad.


Aj vnútro si žiada ZMENU Rekonštrukcia Domu kultúry v Starej Ľubovni sa tak pomaly preklápa do druhej fázy. „Naším plánom, ktorý zaraďujeme do rozvojového programu mesta na budúci rok je, aby sa okrem spomínaných schodísk, sokla a  chodníka riešil aj interiér. Vyčleniť na to chceme okolo 250 tisíc eur a mali by sa v rámci toho vymeniť dverové výplne, takisto opraviť šatňový priestor, toalety, vstupy do hlavnej sály a vymenila by sa podlaha, sedačky a previedla by sa  izolácia a elektroinštalácia,“ pridal vízie prednosta MsÚ. Ako dodal, sú to len základné veci, ktoré nutne potrebujú zmenu, v ďalšom riešení by mali byť vstupy na balkóny či zmena priestoru pre zvukovú techniku, ktorá by síce ubrala miesta v hľadisku, zvýšila by sa ale kvalita ozvučenia a uvoľnili zas priestory na balkóne. V pláne je aj bezbariérový vstup zboku budovy, to ale po dohode s majiteľmi pozemkov. Momentálne radnica začína s výberom projektanta, nasledovať bude proces verejného obstarávania, a tak je predpoklad, že kultúrny stánok tak skoro neprivíta svojich návštevníkov. „Vieme, a to aj po doterajších skúsenostiach, ako tieto procesy dlho trvajú, takže odhad je, že kultúrny dom bude plne funkčný a vynovený v priebehu mesiacov október – december 2018,“ odhadol A. Solár. Dovtedy tak budú kultúrne podujatia umiestnené v iných priestoroch mestských, aj súkromných a približne do roka a do dňa by už objekt mohol byť naozaj kultúrnym miestom.

Sequence 04.00_00_58_10.Still001

V  útrobách kultúrneho domu vládne pracovný ruch, aj zamestnanci v rámci projektových aktivít úradu práce momentálne pripravujú technickú miestnosť či iné priestory.


Foto: Mário Veverka, ĽTV


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 46 – 48 (19. december 2017)


Comments


bottom of page