top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dom č. 6 na námestí čoskoro zmení svoju vizáž

Updated: Jul 1, 2020


DSC_0264

Mnohým iste neuniklo, že dom č. 6 na Nám. sv. Mikuláša sa po dlhých desaťročiach dostal pod lešenie. Je to neklamný znak toho, že čoskoro dostane nový šat. V jeho zadných traktoch sa však už druhý rok pilne pracuje. Čo sa teda udialo od roku 2016, kedy budovu bývalej OA dostalo do rúk OZ Centro Arte, aby ju premenilo na umelecké centrum?


Aj historické lahôdky Ako sme sa dozvedeli od o. Kamila Drába, ktorý zastrešuje celý projekt premeny budovy a jej celého zadného nádvoria, po období administratívnych úkonov spojených s rôznymi povoleniami nastal čas búracích prác a momentálne v nádvorí už stojí nový ateliér, kde sa vzhľadom k množstvu objednávok pracuje, vytvárajú sa tam mozaiky. Súbežne beží stavebný ruch v útrobách domu č. 6, ktorý prešiel zložitým stavebným vývojom a koncom 18. storočia sa spojil do dnešného z pôvodne dvoch samostatných domov postavených v 16. storočí. Najhonosnejšie boli obidva domy v období renesancie, v 17. storočí. Aj preto sa prestavba nevyhla archeologicko-architektonickému prieskumu, ktorý ale priniesol zaujímavé odhalenia. „Vďaka domu č. 6 vieme, že táto strana námestia mala podlubie – tzv. fiľore, ktoré sa nezachovali, čo je významný objav,“ pripomenula Michaela Haviarová, historička umenia. Preukázala to časť zachovanej arkády v prejazde budovy i dôkazy oporných múrov v pivnici. A už teraz sa tiež vie, že dom mal nádherne vyrezávaný trámový strop, z ktorého sa zachovala už len časť jedného trámu. V celej kráse sa však odhalil veľký barokový svetlík, ktorý prechádza celou výškou domu až do krovu. „Pôvodne trčal nad strechu a presvetľoval temné izby. Dnes sa takéto svetlíky už v iných domoch mesta nezachovali. Svetlík má dokonca raritne zachované aj okná z 1. polovice 19. storočia,“ pripomenula M. Haviarová. Už len dodáme, že krovová konštrukcia domu pochádza ešte z roku 1880 a vznikla po požiari mesta. Aj keď sa kvôli prestavbám domu v 20. storočí veľa hodnotných prvkov zničilo, vie sa, že dom patril k honosnejším v rámci mesta. A presne takýmto honosným a kultúrne hodnotným by sa opäť mal stať. Ako pripomenul K. Dráb, nič nechcú uponáhľať, lebo chcú, aby dom opäť niesol výnimočné prvky kultúry. Tie pôvodné takisto zachovajú a po dohode s pamiatkarmi budú zapracované do novej architektúry. Na to všetko si ešte treba počkať. Celý vnútrajšok, ktorý už teraz dáva predpoklad, že tu vzniknú zaujímavé priestory, určené aj pre tanečné umenie, by mal byť hotový približne do troch rokov. Na fasáde a streche sa však začne pracovať už čochvíľa a do jesene by mala budova žiariť z námestia novotou. A na záver dostane nový vzhľad i dvor budovy, okrem spomínaného ateliéru, kde sa budú tvoriť mozaiky, ikony a fresky, tam má vzniknúť aj umelecká škola. O detailoch a podrobnostiach je ešte predčasné hovoriť, isté je len zameranie. „Jediným kritériom je, že každý, kto bude v tomto priestore pôsobiť, musí mať portfólio nejakého umenia. Prostredníctvom neho chceme, aby tu široká verejnosť trávila voľný čas, aj si fyzicky niečo vytvorila, možno to pôjde aj smerom do tanca,… ale každá tá činnosť bude silno podčiarknutá umením,“  zdôraznil o. Kamil.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 20 (21. máj 2019)

Dom 1
Dom 2
Dom 3

DSC_0263

bottom of page