top of page
  • Mário Veverka

Do rozvoja mesta 2 milióny €

Updated: Jul 9, 2020

Za historicky najambicióznejší možno označiť tohtoročný Rozvojový plán mesta. Na výstavbu, rekonštrukcie a prípravné či projektové dokumentácie sú totiž vyčlenené dva milióny eur.

Druzba

Do zoznamu, ktorý 14. decembra schválili poslanci MsZ, sa dostalo viac než 20 akcií. K finančne najnáročnejším patrí nepochybne rekonštrukcia OD Družba (900 tis. €), domu kultúry (300 000 €), pasáže na Nám. sv. Mikuláša (150 tis. €) a s tým spojená úprava dufartu domu č. 5 (50 tis. €). Ráta sa tiež s výstavbou parkovísk (25 tis. €), mestského mobiliáru (20 tis. €) či revitalizáciou detských ihrísk a vnútroblokových priestorov sídlisk (10 tis. €).

Takmer 300 tisíc € z mestských zdrojov zas pôjde do rekonštrukcie miestnych komunikácií (hlavne Jarmočná, Vsetínska a Štúrova ul. + Za vodou) a chodníkov (Ul. Zámocká a Mierová). Samozrejme, vytypované sú i ďalšie ulice, ktoré síce nemajú finančné krytie. V prípade úspory vo verejnej súťaži sa však situácia pri niektorých úsekoch môže zmeniť.

Na peniaze bude musieť počkať aj budovanie zberných miest separovaného zberu (30 tis. €), rozšírenie a rekonštrukcie verejného osvetlenia (takmer 50 tis. €), či ozvučenie športovej haly (15 tis. €). V zásobníku sú tiež stavebné úpravy (+ vykurovanie a plynofikácia) domu č. 24 na Nám. sv. Mikuláša (38 tis. €), oprava strechy na „dvanástke“, výstavba skateparku (100 tis. €), verejného WC pri pošte (80 tis. €), parkovacích plôch pri Družbe (10 tis. €), ako i chodníka popri ceste III. triedy v Podsadku (49 500 €).

Detailné tabuľky prinesieme v niektorom z nasledujúcich čísel ĽN.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 1 (9. januára 2018)


Comments


bottom of page