top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Dlhoočakávaná výstavba centra pre seniorov sa spustila!

Výstavba centra pre seniorov v lokalite areálu Ľubovnianskej nemocnice, o ktorom sa hovorí viac ako desaťročie, sa spustila.Mestská samospráva odovzdala stavenisko realizátorovi, keď pôjde všetko podľa plánu, o 11 mesiacov bude mať mesto Stará Ľubovňa nové, moderné zariadenie sociálnych služieb pre seniorov, na ktoré získalo viac ako 1,5 mil. eur z európskych zdrojov.Poskytované budú viaceré služby

Výstavbu Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov z európskych zdrojov by malo mesto spolufinancovať 5-timi percentami. Vyrásť by tu mal dvojpodlažný objekt. Podľa plánov v ňom budú ponúkané rôzne služby. Tiež pobytová forma s kapacitou 12 miest, malo by ísť o zariadenie rodinného typu, kde by sa malo platiť okolo 300 eur mesačne. Bude určený pre fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku klientov. Denné centrum by malo poskytovať aj sociálne poradenstvo a zabezpečovať záujmovú činnosť seniorov. Chýbať nebude jedáleň aj pre osobný odber obedov a do obedárov, vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchyňa je dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne).

S dokončením centra sa ráta v ďalšom roku. Okrem sociálnych služieb by sa tu v budúcnosti v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou mala poskytovať aj zdravotná starostlivosť.


Stavenisko si prevzala realizátorská miestna firma Slovdach.


Foto: MsÚ, vizualizácia

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 45 (1. december 2021)

Comments


bottom of page