top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

DISKUSIA V PARKU - o meste, doprave, architektúre, histórii i budúcnosti

Updated: Jul 13, 2021

V parku na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa diskutovalo o budúcnosti hlavne centra mesta. Doprava - architektúra - cestovný ruch, to boli hlavné témy, o ktorých viedli dišputy odborníci z rôznych odvetví, lokálpatrioti i zástupcovia samosprávy.

V spoločnej diskusii chceme hľadať riešenia ako pohnúť s dopravou na námestí, ako zlepšiť podmienky pre ľudí, ako prísť s niečím, čo by bolo atrakciou a prinieslo život na námestie... A hlavne zlepšilo cestovný ruch v meste,“ zhrnul prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár. Ako dodal, výsledkom debát by mal byť aj reálny výstup v podobe štúdie, ktorú by rozpracovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny a hlavne, aby sa spoločne v budúcnosti napĺňali jednotlivé kroky rozvoja mesta.


ČO S DOPRAVOU V CENTRE?

Veľké otázniky visia nad dopravou na historickom námestí. Mnohí zastávajú názor, aby sa celkom vylúčila z centra. „Chceme aby tu boli ľudia aj preto, lebo majú tu ako prísť, akonáhle by došlo k vylúčeniu dopravy, tak si myslím, že by to mohlo negatívne zapôsobiť aj na život v centre mesta,“ pridal svoj názor expert na dopravu Milan Škorupa z IDS Východ a poukázal na príklad Bardejova, kde sa absolútnym vylúčením dopravy dostavil negatívny efekt. „Treba eliminovať osobnú dopravu, ale neobmedzovať udržateľné spôsoby dopravy - bicykle, verejnú a mestskú dopravu, prímestskú, železničnú... Viem si živo predstaviť nejakú kývadlovú dopravu na hrad, povedzme v 15-minútových intervaloch do centra mesta. Bolo by to funkčné riešenie,“ uviedol príklad zástanca integrovanej dopravy.


CHÝBA NÁM VEĽKÝ PARK

Napokon nielen doprava bola témou stretnutia. Veľa sa hovorilo o architektúre i o tom, že samospráva musí mať rozhodné slovo pri určovaní toho, čo obyvatelia mesta chcú, aj v prípade projektov a verejného obstarávania.

„Toto mesto pri pohľade mapy alebo z lietadla je veľmi zelené, ale je tu veľa hluhých miest. Stará Ľubovňa prakticky nemá vyložene mestský park, má tu iba nejaké vnútrobloky so stromami, chodníkmi,... Z jednej strany je cesta, nemôžete tam pustiť dieťa, psa, urobiť si napríklad piknik,“ pridal svoj postreh rodák Tomáš Tokarčík, ktorého by tiež potešilo viac ľudí v centre, hlavne mladých.

Nateraz tak všetky diskusie smerovali iba k istej vízii, je na vedení mesta ako naloží s odporúčaniami, ktoré ponúkli do rozpravy znalci problematiky.


BOJ S REKLAMNÝM SMOGOM

Aby bolo historické námestie naozaj lákavé a príťažlivé, o to sa radnica pokúšala v minulosti už aj cez worschop, ktorý si kládol za cieľ urobiť poriadok s množstvom rôznorodých reklám a odstrániť tzv. reklamný smog. „Niektoré veci sa podarili, viacerí podnikatelia prijali výzvu zjednotiť nápisy na prevádzkach. Takisto sme zakázali tzv. Á-čka na chodníkoch., resp. ich spoplatnili, čo tiež prispelo k zlepšeniu situácie. Ide to, postupnými krokmi sa snažíme podnikateľov presvedčiť. Je to ale dlhodobejší proces," uzavrel prednosta MsÚ.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č.25 (30.jún 2021)Comments


bottom of page