top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Deti rodičov z prvej línie sú v školách

Updated: Jan 15, 2021

V meste sa otvorili školy pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.


Od pondelka sú tak sprístupnené školské kluby detí. V škole na Komenského ulici sa do školského klubu prihlásilo 30 žiakov. Z toho piati mali cez víkend podozrenie, že mohli byť v kontakte s pozitívnou osobou. Reálne tak bolo v škole 25 žiakov. Boli rozdelení do štyroch skupín. V dopoludňajších hodinách sa za pomoci vychovávateľky zúčastňujú dištančného vzdelávania a poobede majú voľnočasovú činnosť.


Do Základnej školy na Levočskej ul. prišlo v prvý deň šesť žiakov. Pri vstupe museli predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiaci sú tiež rozdelení do skupín a doobeda sa pripájajú k online vyučovaniu.


NÁVRAT DO ŠKÔLOK

Pre deti zdravotníkov, policajtov, hasičov či zamestnancov úradov sa otvorili aj škôlky. Do Materskej školy Vsetínskej v pondelok nastúpilo 37 detí. Materská škola Tatranská privítala 24 škôlkárov. Počet detí sa v priebehu týždňa navyšoval.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 1 (13. Január 2021)

bottom of page