top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Cykloturistika u nás? Chce to využiť poznatky a nastaviť systém!

Updated: Jun 29, 2020


cyklo1

Nemci to robia inak a majú na to systém. Oblasť cykloturistiky v našom regióne má podľa prednostu Starej Ľubovne Aleša Solára veľký potenciál, ktorý však treba systematicky rozvíjať.


Koncom minulého mesiaca sa prednosta zúčastnil 12. ročníka konferencie zameranej na výmenu skúseností v oblasti cykloturistiky v nemeckom meste Schönebeck neďaleko administratívneho centra spolkovej republiky Sasko – Anhaltsko, mesta Magdeburg. Pozvaní boli zástupcovia Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier (ďalej „Cesta okolo Tatier“), aby odprezentovali tento projekt na konferencii, ako dobrý príklad praxe v oblasti cykloturistiky na poľsko – slovenskom pohraničí. Súčasťou tejto cesty je aj Stará Ľubovňa v úseku do obce Hniezdne. „Na konferencii som odprezentoval aj naše mesto a región skrz aktivity, ktoré sa v posledných rokoch realizovali v oblasti cykloturistiky u nás,“ priblížil A. Solár.

cyklo2

Základným produktom cykloturistiky v spomínanej časti Nemecka je Labská cesta. Ide o diaľkovú cyklotrasu popri rieke Labe o dĺžke 1 300 kilometrov. „Časti, ktoré sme si prešli na bicykli v okolí Schönebecku, sú po absolútnej rovine. Pohľady, ktoré sa nám bežne odkrývajú na našej cyklotrase pri pohľade na krásu Vysokých Tatier či majestátnosť hradu Ľubovňa tam nevidíte. To, čo odlišuje Nemcov v spolupráci s českými partnermi (rieka Labe pramení v Krkonošiach – pozn.), je niečo iné. Je to prepracovaný systém vo všetkých oblastiach. Na celom úseku Labskej cesty sú štyria koordinátori, ktorí úzko spolupracujú v oblasti marketingu. Každoročne sa zúčastňujú na vyše 90 prezentačných akciách. Rovnako tak pri systéme pravidelnej údržby, jednotného značenia, koordinácii ubytovacích a stravovacích služieb po trase a neustálom vývoji a zlepšovaní produktu,“ opísal poznatky z Nemecka A. Solár. Dodal, že na jednotlivých úsekoch cyklotrás dochádza k pravidelnému meraniu návštevnosti a následne aj k vyhodnocovaniu.

cyklo3

Podľa prednostu môžeme byť na dary prírody u nás právom hrdí, skôr by sme si mali odpovedať na otázku, či skutočne vnímame náš potenciál, aby sme ho využili aj ako prostriedok budúcej zamestnanosti a na tvorbu príjmov. „Ak je odpoveď áno, potom musíme zaviesť systémové opatrenia a jednotnú koordináciu vo všetkých vyššie spomenutých oblastiach, podľa vzoru z Nemecka. Môj osobný názor je, že na to máme všetky predpoklady. Treba sa však naplno venovať ďalšiemu rozvoju cykloturistiky, neuspokojiť sa so súčasným stavom a uvažovať s dlhodobou víziou a udržateľnosťou,“ poznamenal.


Text: (as, rin), foto: archív (MsÚ)


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 38 (15. október)


Comentarios


bottom of page