top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Cieľ Starej Ľubovne: Menej odpadu na skládku, viac na recykláciu!

Updated: Jun 26, 2020


EKOS


Odpadové hospodárstvo nielen u nás stojí pred ťažkými skúškami. Redukujú sa skládky, mnohým končí životnosť, spaľovne sa zatiaľ nebudujú, cena odpadu ide prudko nahor, samosprávy zvyšujú poplatky… a sú tu obavy, ako to celé zvládnu. Smer je ale istý a má ho aj mestská firma Ekos – recyklovať viac odpadu a menej skládkovať, tak ako to ukladá platná legislatíva.


Zo štatistík je zrejmé, že v Starej Ľubovni smerujú množstva vyseparovaných odpadov (kov, plast,  papier, tetrapak, sklo) smerom hore a mestská spoločnosť EKOS má ambíciu tento rok pokoriť tisícku ton.


A pozitívnym trendom pritom ide aj biologicky rozložiteľný, tzv. bioodpad. 120 a 240-litrové nádoby na tento odpad tu boli pritom rozmiestnené k domom a bytovkám len pred dvomi rokmi. Zber tohto odpadu sa realizuje raz za týždeň v letných mesiacoch a v zimných raz za dva týždne, prípadne aktuálne podľa potreby. „Občania si zvykli aj na tento zber, resp. prispôsobujú sa a je potešujúce, že tento bioodpad sa ujal, pretože, keď sme prvým rokom zvážali pri jednom zvoze jednu tonu, tak za posledné obdobie sú to až okolo štyri tony,“ informoval Jozef Malík, vedúci strediska odpadového hospodárstva. Ako dodal, obyvatelia mesta sa tak môžu zbaviť bioodpadu jednoducho, a to tak z kuchýň, ako aj zo záhrad. Podľa zvozového kalendára vedia, kedy pripraviť pred domy lístie, konáre a trávu.

DSC_0764

A tento druh odpadu sa zhodnocuje v kompostárni, ktorú Stará Ľubovňa začala prevádzkovať už pred 7 rokmi, vtedy ako jedno z mála miest. Dnes je už zabehnutá a spracováva odpad nielen z hnedých nádob, ale i použité jedlé oleje a tuk z kuchýň a odpad z gastro zariadení a končia tu konáre, lístie, tráva. V priemere týždenne sa tu dovezie až 10 nákladných áut odpadu a čo je najpodstatnejšie – premenia ho tu na využiteľný produkt. V roku 2018 bolo v Starej Ľubovni vyzbieraných približne 50 ton gastro odpadu, tento rok to bude okolo 70 t a budúci rok plánujeme vyzbierať cez 100 t gastro odpadu. Ročné množstvo bioodpadu (tráva, konáre, lístie), ktoré končí na kompostárni, je približne  750 t.


Kvalitný produkt


„Najprv po dodávke musíme rozdeliť jednotlivé komponenty – tráva, konáre, lístie. Konáre drvíme na štiepku a do tzv. hroblí zapracovávame potom lístie a trávu. Toto je naše gro. A zbierame aj kuchynské odpady, ktoré sa zapracovávajú do priemyselne vyrábaného kompostu,“ vysvetlil Milan Fabián, vedúci kompostárne, ktorá pripravuje kompost dvomi spôsobmi, priemyselne (proces trvá 4-5 dní) vo fermentore a prírodne zrením v hrobliach (4-6 mesiacov).


A aktívni občania pritom môžu doviesť tento obiodpad aj sami. Je to vítané. A to kedykoľvek  od  7. do 15. h  v pracovných dňoch. A ak sa vyskytne niečo jednorazové, treba kontaktovať kompostáreň a dovoz odpadu riešiť formou dohody.


Popri ale tzv. ekozitívnych však existuje aj protipól. Stále je dosť takých, ktorí nerešpektujú popisové a hlavne zrozumiteľné nálepky na kontajneroch. Jednoducho, ak už separujeme, mali by sme si uvedomiť, že napríklad plastové vrecko v bioodpade musí niekto vybrať, že ak nerozložíme kartóny či nestlačíme pet fľaše, smetiari vozia vzduch, načo  doplácame všetci.


Vidíme to aj v rámci jarného a jesenného upratovania, keď dávame veľkoobjemové kontajnery na 17 rôznych lokalít v meste Stará  Ľubovňa a často v nich nájdeme napr. gauč, komunálny odpad, rôzne typy stavebnej sute a podobne,“  poukázal na nerešpektovanie pravidiel riaditeľ spol. Ekos Ján Kundľa. Ako dodal, musíme byť jednoducho dôslednejší nielen  v separovaní, ale aj v znižovaní tvorby odpadu. „To množstvo, ktoré končí u  nás na skládke je dosť vysoké. V roku 2017 to bolo 12 500 t ročne, v roku 2018 množstvo kleslo na  11 600 t a v roku 2020 plánujeme na skládky uložiť menej ako 11 tisíc ton odpadu. Aj keď sa  snažíme riešiť osvetu cez webovú stránku, cez rôzne piktogramy, kalendáre, cez rôzne stretnutia aj na úrovni samosprávy v spolupráci s Ľubovnianskym regionálnym združením aj v spolupráci s Mestom, ľudia jednoducho žijú konzumným spôsobom a tvoria viac odpadu,“ pripomenul riaditeľ spoločnosti.


Ekos v číslach – druhotné suroviny(papier, plast, sklo, VKM – tetrapaky, kovy) a recyklácia V roku     2015 – 865 ton 2016 – 856 2017 –  854 2018  – 946 2019   – 871 t k 31.10.2019


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 45 (3. december 2019)


Comments


bottom of page