top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Chrípka zatvára školy 

Chladné počasie sa hlási v plnej sile. A chrípka zatvára školy.


„V 49. kalendárnom týždni na území okresu Stará Ľubovňa bolo hlásených 1 249 akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 15,5 %," hlásil RÚVZ v Starej Ľubovni.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 až 5-ročných a najnižšia u 60 a viac ročných. Priebeh ochorení bol podľa regionálnej hygieničky Márie Mancalovej komplikovaný u 12 osôb, čo predstavuje 0,9 % zo všetkých ARO ochorení. Komplikácie predstavovali otitídy (4), sinusitídy (6) a pneumónie (2). Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni hlásených 5 ochorení (9,9/100 000), čo predstavuje  0,4 % z celkového počtu hlásených ARO.


Choroba stúpla u detí

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 80,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5- ročných (65,9/100 000).

„Vyučovanie bolo prerušné od 12. decembra v  ZŠ Veľká Lesná, ZŠ a MŠ Podolínec, ZŠ Haligovce, ZŠ Veľký Lipník, MŠ Orlov, MŠ Plaveč, MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ Nová Ľubovňa, MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni, ŠZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni, MŠ Vsetínska – elokované pracoviko na Komenského ulici v Starej Ľubovni," informovala M. Mancalová.

Ako dodala, laboratórne bol v 49. kalendárnom týždni potvrdený vírus chrípky A (dôkaz antigénu) u troch detí: 3-ročné, 4-ročné a 7-ročné, ošetrené boli ambulantne bez hospitalizácie.


red., il. foto: pixabay.com

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 47,48 (14. december 2022)

bottom of page