top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Chcú si prenajať parkovisko

Updated: Jul 23, 2020


Mestské parkovisko pri vstupe do mesta (na fotografii) žiada majiteľ blízkej reštaurácie Panoráma do dlhodobého prenájmu. O tom, či na to pristúpia aj poslanci, sa uvidí zrejme na mimoriadnom rokovaní, ktoré by malo byť v júli.


Žiadateľ, spoločnosť PALMA PLUS, by mal podľa mestského zámeru zabezpečiť aj celoročnú prevádzku blízkeho verejného WC na vlastné náklady (od pondelka do piatku v čase od 8.30 do 15.00 h), tiež zrekonštruovať parkovisko s rekultiváciou zelene v jeho okolí v predpokladanom náklade vyše 83 500 eur na vlastné náklady. Ak by žiadateľ uspel, Mesto ho chce zaviazať aj bezplatným parkovaním počas prvej hodiny státia (tak, ako je to na parkovisku pred Domom služieb). Nájomná zmluva by mala byť uzavretá na obdobie 20-tich rokov so stanovenou výškou nájmu 1 euro na rok. Či ale budú s tým poslanci súhlasiť, sa zatiaľ nevie, už na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa naznačilo, že téma mestských parkovísk všeobecne v Starej Ľubovni by sa mala predložiť na hlbšiu diskusiu.


Comentários


bottom of page