top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Chátrajúcu hradnú kaplnku sa pokúsia zachrániť

Updated: Jul 9, 2020


kaplnka

Asi päť minút pešo, na miernom kopci, južne od zrúcaniny hradu Plaveč, sa nachádza kaplnka sv. Kríža z roku 1711. Tá, podobne ako blízky hrad, už niekoľko desaťročí chátra. Obec sa preto formou cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou pokúsi prinavrátiť jej stratenú tvár.


K akému účelu kaplnka slúžila, si nikto netrúfne s určitosťou povedať. Predpokladá sa ale, že tento objekt patril rodu Palocsay, niekdajším majiteľom plavečského hradu, do ktorého boli uložené telesné pozostatky hradných pánov. To, že kaplnka chátra, je viditeľné už na prvý pohľad. Podpísal sa pod to nielen zub času, ale aj veterná smršť, ktorá spôsobila pád lipy priamo na obvodové múry, čím ju ešte viac poškodila. Projektom slovensko-poľskej spolupráce chce obec v spolupráci s partnermi predísť úplnému rozpadu.  Dobrovoľníci už v objekte kaplnky a jej okolí zrealizovali prvotné práce. ,,Zatiaľ sme objekt začistili, vytriedili sme stavebný materiál. Okrem tehál a kameňov sme tam našli aj úlomky mramorových dosiek, na ktorých sú fragmenty slov a písmen,“ prezradil Martin Sárrosy, ktorý popri obnove hradu dohliada aj na práce pri obnove kaplnky.

dvere

Pietne miesto

Významným a cenným nálezom, ktorý sa podarilo v začiatkoch nájsť, boli pôvodné železné dvere. Tie sú už v rukách umeleckého kováča Michala Kačmára (na snímke vľavo). ,,Chceme, aby sa zachovali a zrekonštruovali v maximálnej miere tak, aby boliv pôvodnej hmote a prevedení osadené na svoje miesto,“dodal M. Sárossy. Zaujímavosťou je aj ich veľkosť.,,Som prekvapený, že sú také malé. Pravdepodobne to bolo kvôli tomu, aby ten, kto do kaplnky vchádza, sa mierne uklonil a vzdal úctu pozostalým,“vysvetlil starosta obce Plaveč Štefan Murcko. To, že kaplnka slúžila aj ako hrobka, potvrdzujú nielen kamenné otvory na rakvy, ale aj nálezy ľudských kostí.,,Veríme, že keď sa nám podarí hrobku zrekonštruovať, tak pri slávnostnej príležitosti by sme mohli uložiť tieto nájdené kosti do boxov na rakvy, ktoré sú teraz prázdne. Aj takýmto spôsobom by sme chceli tomuto miestu vrátiť pietny charakter a význam,“uviedol M. Sárossy. Archívny výskum by mal ešte detailnejšie prezradiť jeho históriu. Blízkosť plavečského hradu a pomerne krátka vzdialenosť môže byť dobrým podnetom k tomu, aby turisti, ktorí zavítajú na hrad, si prišli pozrieť aj túto kaplnku.,,Z miesta hrobky, ktorá je na priľahlej lúke a vyššie ako samotný hrad, je aj krajší výhľad. Dokonca sa dá vidieť aj hrad Ľubovňa, ktorý z plavečského hradu nevidno,“ozrejmil M. Sárossy. To, či tento projekt, ktorého náklady sa šplhajú k 46-tim tisícom eur, bude podporený, sa rozhodne v jarných mesiacoch. Okrem samotnej obnovy kaplnky by sa mala upraviť aj prístupová cesta.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 1 (9. január 2018)


Comments


bottom of page