top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Chátrajúca podoba budovy je už minulosťou

Updated: Sep 3, 2021

Dlhé roky bol dom č. 6 na Nám. sv. Mikuláša v Starej Ľubovni v dezolátnom stave. Pôvodný vzhľad nahradil vynovený šat budovy. Pod parapetmi sa vynímajú mozaiky, v noci ich dokonca zvýrazňuje osvetlenie. V strede motívu sú písmená C a A z loga umeleckej inštitúcie Centro Arte.


S obnovou fasády sa začalo po Veľkej noci. „Rekonštrukcia tak zdevastovanej budovy nie je vôbec jednoduchá. Najprv bolo potrebné všetko očistiť. Jednou z etáp bolo odstránenie starých okien. Výroba a montáž nových musela spĺňať určité technické a historické kritériá,“ povedal kňaz Kamil Dráb, ktorý budovu bývalej Obchodnej akadémie prevzal do svojich rúk pod hlavičkou Občianskeho združenia (OZ) Centro Arte.Neskôr sa pokračovalo samotnou fasádou, ktorá bola podrobená architektonicko-historickému výskumu. Podomietkové sondy však nič neodhalili, na rozdiel od interiéru, kde bol odhalený veľký barokový svetlík, ktorý prechádza celou výškou domu až do krovu. Pôvodne trčal nad strechu a presvetľoval temné izby. Architektonický presvetľovací prvok stavieb bol objavený už v skorších výskumoch. Nosným prvkom, ktorý by mal pritiahnuť zrak okoloidúcich, sú miesta podokenných šambrán, teda obrúb okolo okien. Sú dotvorené klasickým ornamentom v prevedení mozaiky. V motíve je zakomponované logo OZ Centro Arte, ktoré v Starej Ľubovni pôsobí. Dominantné prvky vo večernom čase zvýrazňuje osvetlenie.

Silnou stránkou fasády je kameninový sokel. „Išlo nám najmä o to, aby murivo nevlhlo, neopadávalo, jednoducho o kvalitu. Chceli sme urobiť peknú vec, ale zároveň aj trvácnu. Nie je to pre mňa realizovanie rekonštrukcie, ale hlavne tvorenie umeleckého diela. Preto sme do fasády vtlačili pečať, aby budova už zvonku vystihovalo to, čo ukrýva vo vnútri. Vznikla preto bohatá polemika s pamiatkovým úradom, pretože na jednej strane rezonuje zachovanie niečoho historického, z čoho sa vychádzalo z fotografického archívu, my sa však snažíme do budovy vdýchnuť aj umeleckú hodnotu,“ vysvetľuje K. Dráb.


DOM UMENIA S TANEČNOU SÁLOU

Celý interiér pozostáva z pivničných a troch podlažných priestorov. „Uvedomujeme si, že bude náročné udržať túto budovu ekonomicky, preto sme sa rozhodli pre vyváženú cestu komerčného i nekomerčného charakteru. Uvažujeme preto aj o priestore, ktorý by slúžil verejnosti, skôr v tých pivničných priestoroch a podkrovných, kde sa realizuje ubytovanie. No nič nie je isté, všetko je v procese,“ zhrnul K. Dráb.

Otec Kamil, ako ho v Starej Ľubovni oslovujú, pred novým rámom vstupných dverí, do ktorých sa ešte bude vkladať umelecká vitráž.


Hlavným zámerom je vytvoriť tanečnú školu. V interiéri sa vytvára veľká a malá tanečná sála, vrátane spŕch a šatní. „Prial by som si, aby sme ponúkali rôzne typy tancov ako latino-americké, balet, ale aj tradičný ľudový,“ dodal K. Dráb.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 31 (25. august 2021).

bottom of page