top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Bytoviek veľa, parkovísk málo

Updated: Jul 27, 2020

Na Okružnej ulici vraj developeri plánujú postaviť ďalšie štyri bytovky. Je to pravda, môže to Mesto potvrdiť? Budú tam aj parkovacie plochy? Sú to lukratívne miesta, kompletné inžinierske siete, stavať sa im bude ľahšie ako v Bratislave, ale sídlisko Západ je už aj tak dosť nahustené, keď nie prehustené. Ľudia už teraz nadávajú, že po 17. hodine niet kde parkovať. (V.V.)


Odpovedá Ján Kunák, MsÚ, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia:- Súkromný investor plánuje postaviť na súkromnom pozemku v lokalite za kotolňou K4 na Okružnej ulici 92 bytových jednotiek v štyroch bytových domoch a 6-tich radových rodinných domoch. Každý bytový dom bude mať 11 garáží umiestnených v 1. podzemnom podlaží a 23 parkovacích miest pred bytovým domom. Spolu je to 92 parkovacích miest. Rodinné domy budú mať garáže na vlastnom pozemku. Okrem toho investor plánuje postaviť medzi navrhovanými bytovými domami a existujúcimi garážami ďalších 39 radových garáží. Umiestnenie bytových domov je v súlade s územným plánom mesta a investor dostatočnú potrebu parkovacích miest rieši výlučne na svojom pozemku.


コメント


bottom of page