top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Bude sa voliť nový kontrolór mesta


O necelý mesiac, 18. júna budú mestskí poslanci voliť hlavného kontrolóra mesta na ďalších šesť rokov. Súčasnému Jánovi Šidlovskému (na fotografii), ktorý tento post zastáva od roku 2014, končí 6-ročné funkčné obdobie.

Uchádzať sa o túto pozíciu môže každý, kto spĺňa kritériá výberového konania, vrátane súčasného kontrolóra. Kandidáti budú mať právo v deň konania voľby vystúpiť v 5-minútovej prezentácii pred poslancami. Nový kontrolór nastúpi do pozície, a teda na plný pracovný úväzok od 1. júla. Voľby kontrolóra prebiehajú v tajnom hlasovaní, uchádzač musí k zvoleniu získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Môžu byť aj dve kolá, ak nik z uchádzačov nezíska potrebný počet hlasov. Tak bol zvolený aj súčasný kontrolór, v roku 2014 do boja o post zasiahli štyria záujemcovia. J. Šidlovský, ktorý vtedy patril medzi najmladších uchádzačov, vystriedal po vyše 18-tich rokoch vo funkcii Martu Oravcovú (na menšej fotografii), ktorá odchádzala do dôchodku. Doteraz najdlhšie úradujúca hlavná kontrolórka tento post zastávala od roku 1995, kedy bola menovaná do funkcie a po zmene legislatívy, kedy bolo v roku 2002 potrebné hlasovanie poslancov, potvrdená volenými zástupcami na ďalších šesť rokov. Po vypršaní funkčného obdobia sa voľba kontrolóra konala v r. 2008, kedy M. Oravcová opäť potvrdila svoju pozíciu (spomedzi štyroch kandidátov), a to do júna 2014.


Foto: Peter Rindoš


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 20 (26. máj 2020)

Comments


bottom of page