top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Budúci policajti prvýkrát v praxi, reálne na cestách

Updated: Jul 28, 2020


27. marca sa v dopoludňajších hodinách v služobnom obvode nášho Okresného riaditeľstva Policajného zboru konal tzv. Spoločný výkon služby.


„Akcia bola zameraná na kontrolu dodržiavania stanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi, používanie reflexných prvkov alebo reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami a tiež na zabezpečenie dodržiavania povinností chodcov voči vodičom a naopak,“ ozrejmil Cyril Mišenko, riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Starej Ľubovni. Akcie sa zúčastnili 4 policajti ODI, 8 z poriadkovej polície a 14 študentov Strednej odbornej školy v Košiciach. „Jedná sa o začínajúcich policajtov, ktorí po prijatí do služobného pomeru nastúpili do školy. Po jej ukončení skúškami sa vrátia k materským útvarom,“ vysvetlil C. Mišenko.


policajné kontroly1

Pre jednu z hliadok začala akcia v pondelok ráno na ceste pri odbočke na Ľubovnianske kúpele. Všetky skontrolované vozidlá, doklady i testy na alkohol, boli v poriadku.


V šiestich hliadkach tak študenti spolu s policajtmi kontrolovali dodržiavanie povinností vodičov, chodcov aj cyklistov. „V rámci policajného výcviku nám začína aj prax. Som rád, že som mohol byť prvýkrát v teréne a vidieť, ako prebieha akcia na cestách. Stále sa vzdelávame a skúsenosti, ktoré takto získame, sú nenahraditeľné,“ nechal sa počuť budúci policajt Silvester Tagliber. Aj jeho „kolega“ Marek takéto akcie privítal: „Osemmesačné štúdium je náročné, treba zvládnuť veľa teoretických vedomostí za krátky čas. A tak som sa tešil na výkon služby v teréne, ale najmä na praktické skúsenosti, ktoré získam.“ Cieľom tzv. Spoločného výkonu služby, ktorý sa koná dva až trikrát ročne totiž je, aby si študenti osvojili prácu policajta a zdokonalili sa v nej.


Commentaires


bottom of page