top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Budúce mamičky si môžu prilepšiť

Nový príspevok má slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Platí od 1. apríla.

"Nárok na túto dávku budú mať všetky nemocensky poistené tehotné ženy. Aj tie, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO)," informovalo ústredie Sociálnej poisťovne ešte koncom minulého roka.


Nárok na príspevok vzniká všetkým tehotným ženám 27 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Vyplácať sa teda začne od 13. týždňa tehotenstva. Budúcim mamičkám, ktoré sú v očakávaní už dlhšie, dostanú tehotenské iba sa obdobie od 1. apríla do ukončenia tehotenstva. Spätne sa vyplácať nebude.


PODMIENKY

Poistenkyňa musí mať v posledných dvoch rokoch vyplatené nemocenské poistenie za najmenej 270 dní. Tehotenské bude Sociálna poisťovňa poskytovať aj v období, kedy bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Aj v prípade, že musí ísť kvôli rizikovému tehotenstvu na PN, alebo po nástupe na materskú dovolenku osem až šesť týždňov pred plánovaným termínom pôrodu, bude tehotenská dávka poskytnutá. Nárok vznikne aj vtedy, ak je žena na rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom. Žiadosť si prevezme od lekára gynekologickej ambulancie.

VÝŠKA PRÍSPEVKU

„Výška tehotenskej dávky sa bude odvíjať od dosiahnutých vymeriavacích základov, teda hrubých príjmov v rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky bude predstavovať 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu,“ uvádza ústredie SP.ilu. foto: archív ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 14 (14. apríl 2021)

コメント


bottom of page