top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Boj s vyberačmi kontajnerov


Na sídlisku Západ a Východ boli osadené dve kontajnerové stojiská na komunálny odpad. Samospráva tak pomaly začína riešiť problém s rabovaním kontajnerov.


Stojiská by mali pomôcť udržať čistotu a verejný poriadok na sídliskách. „Dá sa povedať, že je to objednávka občanov mesta. Máme tu dlhodobý problém vyberania kontajnerov neprispôsobivými občanmi. Taktiež kontajnery sú síce na voľných plochách usporiadané, ale nepôsobí to príliš vzhľadne. Verím, že nové stojiská budú v prostredí mesta pôsobiť kultúrnejšie,“ povedal Miroslav Pristáš, referent životného prostredia a civilnej ochrany. Lokality umiestnenia stojísk sa vyberali podľa toho, kde chodí vynášať smeti najviac ľudí a kde je vyšší počet kontajnerov.


Uzamykateľné stojiská Ohradené objekty by mali byť postupne uzamykateľné. „Práve toto je potrebné ešte domyslieť. Systém uzamykania musí byť dobre vyriešený, aby sa k stojiskám ľahko dostali všetci v danej obývanej časti,“ uviedol M. Pristáš. Prvé dve stojiská sú pilotným projektom, na nich sa ukáže, či tento systém bude fungovať. „Keď sa osvedčia a bude na výstavbu schválený rozpočet, tak sa v ďalších rokoch dobudujú aj ďalšie,“ dodal M. Pristáš. Financovanie nových stojísk bolo v réžii mesta, ktoré za obidva objekty zaplatilo 9480 eur.

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 27-28 (14. júl 2020)

bottom of page