top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

ANKETA: Názory riaditeľov na situáciu v školách

Podľa ministra školstva pandemickú situáciu nevyrieši zatvorenie škôl, ale očkovaní. Zaujímalo nás, aká je momentálna atmosféra v školách v Starej Ľubovni. Riaditeľov škôl sme sa pýtali - ako sa stotožňujú s tým, že sa školy nezavreli, či súhlasia so začiatkom vianočných prázdnin od 18. decembra a či im štát dostatočne prispieva na výdavky spojené s protipandemickými opatreniami.

Peter Höger, riaditeľ Základnej školy na Levočskej ul.:

- Teší nás každý deň, ktorý žiaci strávia v škole na prezenčnom vyučovaní. Uvedomujeme si však, že žiaci predstavujú riziko prenosu ochorenia, keďže často majú bezpríznakový priebeh a doteraz boli na vyučovaní bez prekrytia dýchacích ciest. Máme zatvorené tri triedy, ale žiaci, ktorí majú výnimku v týchto triedach, sú naďalej v škole a žiakov, ktorí sú v izolácii, vyučujeme online súbežne s výučbou v triede.

So skorším termínom zimných prázdnin nie som úplne stotožnený, pretože výučba by mohla prebiehať dištančnou formou a terajší žiaci majú voľna dostatok. A čo sa týka ochranných prostriedkov, nejaké peniaze na zabezpečenie testov a ochranných pomôcok už prišli, ale určite nie všetky avizované. Rodičom žiakov, ktorí prejavili záujem o samotesty, bolo dodaných 15 testov a na ďalšie ešte čakáme.


Michaela Fábová, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda:

- Učiteľom ponechanie otvorených škôl vyhovuje. Zároveň však treba podotknúť, že na učiteľoch badáme únavu. Časté zastupovanie, striedanie prezenčného a dištančného vyučovania je náročné, neistý zajtrajšok a rýchlo meniaca sa situácia v triedach sú stresujúce. Sú rodičia, ktorí majú problémy skĺbiť svoje zamestnanie a opatrovanie svojich detí, ktoré majú dištančné vyučovanie.

Momentálne máme zatvorené tri triedy. Snažíme sa rozvrh dištančného učenia tvoriť s ohľadom na aktuálne možnosti školy a pokryť základné potreby žiakov, ktorí sú práve doma. Prázdniny už všetci netrpezlivo očakávame. U niektorých učiteľov bude však náročné vykryť prázdniny s dovolenkami.


Rastislav Vitkovský, riaditeľ Základnej školy Za vodou:

- Zamestnanci sa obávajú o svoje a zdravie svojich blízkych. Majú obavy, aby ochorenie nepriniesli domov a nenakazili sa členovia rodiny. Práve preto apelujeme na rodičov, aby vždy v pondelok testovali svoje deti samotestami. Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, rešpektujú to. Momentálne sme všetci na prezenčnom vyučovaní, čo sa týka žiakov aj zamestnancov. V karanténe alebo na dištančnom vzdelávaní nemáme nikoho. Situáciu zvládame bez ťažkostí.

Skorší odchod žiakov na prázdniny je, podľa mňa, v poriadku. V posledný týždeň pred Vianocami sú už žiaci naladení vianočne, učiť sa im veľmi nechce, tak nech sú prospešní aspoň doma.


Ján Rusiňák, riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny:

- Z pohľadu riaditeľa a žiakov našej školy je dobré, že sú školy otvorené, naše deti to potrebujú. Aj keď spolupráca s takmer všetkými rodičmi počas dištančného vzdelávania bola veľmi dobrá. Avšak naši žiaci spadajú do výnimky z testovania a aj nosenia rúška, preto je väčšia miera ohrozenia šírenia nákazy. Táto skutočnosť ovplyvnila vyučovanie v októbri, kedy polovica školy skončila v karanténe.

Situácia je pre náš kolektív veľmi náročná, dennodenne sa mení situácia. To prináša väčšiu administratívnu záťaž, lebo potrebujem sledovať výnimky z karantény, očkovaných, prekonaných, tých v karanténe, kde po negatívnom PCR teste sa po siedmich dňoch vrátia do školy, ináč sú 10 dní doma. Ďalej je to zastupovanie chýbajúcich zamestnancov, prezenčné a dištančné vzdelávanie a mnoho ďalších vecí. Som rád, že to zatiaľ zvládame v relatívnom pokoji.

Vzhľadom na výnimky našich žiakov z testovania a nosenia rúšok, máme zvýšené dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Po každom vyučovaní okrem klasických plôch dezinfikujme aj didaktické pomôcky, s ktorými žiaci pracovali na hodine. Využívame aj germicídne žiariče, ktorými dezinfikujme triedy.


Ján Bondra, poverený vedením Spojenej školy na Jarmočnej ul.:

- Myslíme si, že prezenčné vzdelávanie je pre našich žiakov prospešnejšie ako dištančné. Množstvo predmetov, ktoré žiaci absolvujú, sú odborného a praktického charakteru. Atmosféra je u nás pokojná, pedagógovia i žiaci sa maximálne snažia. Aktuálne máme v karanténe a na dištančnom vzdelávaní dve triedy. Pre vyučujúceho je to náročnejšie, musí si v jeden deň pripravovať hodinu prezenčne aj dištančne.

To, že prázdniny začnú skôr, je dobré rozhodnutie. Pre všetkých - žiakov, rodičov a pedagógov to nie je ľahká situácia a, myslím si, že to ocenia minimálne dve strany. Ministerstvo avizovalo finančné prostriedky na zabezpečenie samostestovania zamestnancov a nákup ochranných pomôcok, takže ich očakávame v čo najkratšej dobe. Rodičom sme odovzdali 10 sád testov na domáce samotestovanie a mali by dostať ďalšie.


Pavol Chmeliar, riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša:

- Klasické vyučovanie je naozaj nenahraditeľné, preto sme radi, že je možné učiť prezenčne. Snažíme sa dodržiavať všetky pandemické opatrenia. Zatiaľ nemáme informácie, že by z nákazy žiaka v škole vznikli vážne zdravotné problémy v jeho domácnosti, tak dúfame, že budú naši žiaci a ich rodiny zdravé. Momentálne máme dve triedy na dištančnom vzdelávaní, vrátiť by sa mali vo štvrtok do školy. Zdá sa, že sa situácia zlepšuje.

Začatie zimných prázdnin skôr vnímam ako rozumný kompromis - namiesto dlhodobého dištančného radšej predĺženie prázdnin.

Samotesty pre žiakov síce neprišli v pôvodne deklarovanom počte, ale zatiaľ sa zdá, že rodičom postačujú a vieme ich presunúť od tých žiakov, ktorí sa testujú menej často. A financie na pandemické opatrenia do konca roka sú v troch dávkach, zatiaľ postačujú.


ilu. foto: ms

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 45 (1. december 2021)

Commentaires


bottom of page