top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Aktuálne: Vyberáme 5 tém zo zasadnutia MsZ

Updated: Jul 28, 2020


msz 1

Zasadnutie mestských poslancov vo štvrtok 23. februára malo viacero zaujímavých výstupov. Prinášame vám v skratke tie najzaujímavejšie témy.


Nespokojní občania zo Zámockej V rámci bodu vystúpenia občanov zaplnili posledné lavice zasadačky MsÚ občania zo Zámockej ulice. Prišli vyjadriť nespokojnosť s vysporiadaním pozemkov, ktoré síce dlhé roky užívajú, ktoré ale sú vo vlastníctve mesta. Mali záujem o vysporiadanie, nesúhlasili ale s radnicou navrhovanou cenou – 10 eur za meter štvorcový. Zhodne tvrdili, že v priebehu dlhých rokov ich zveľadili, naviezli zeminu… Žiadali ich odpredaj za 1 euro/m2. Upozorňovali aj na absenciu protipovodňových opatrení na blízkom potoku Pasterník. Napokon, či im poslanci znížia cenu alebo dajú parcely do dlhodobého prenájmu, sa ale nedozvedeli. Nateraz bude Mesto rokovať so spoločnosťami, ktoré majú na starosti vodné toky, aby sa presne zakreslili výmery a urobil geoplán.


Horúca téma – mestská plaváreň Asi najočakávanejšou témou zasadnutia bola informácia o rekonštrukcii mestskej plavárne. Starou Ľubovňou totiž už niekoľko týždňov otriasali informácie, že premena plavárne na moderné centrum sa ruší. Primátor oficiálne potvrdil túto informáciu. Spoločnosť DEVELOPMENT, s.r.o., stručne listom oznámila, že projekt zastavila, pritom už mala naň schválených 1,1 mil eur. Ponúkla Mestu v rámci Memoranda možnosť prevziať celý projekt na seba aj so získaným grantom. Debaty poslancov sa točili hlavne okolo toho, že je to pre mesto veľmi smutná informácia. Eufóriu z premeny plavárne teraz striedajú obavy, či si Mesto môže dovoliť ísť do projektu, kde treba celkom až takmer 3 mil. eur. O tom sa už bude rokovať na aprílovom zasadnutí.


Rozdelili dotácie na rok 2017 Poslanci odklepli dotácie na rok 2017 podľa VZN č. 44. Podľa neho sa od roku 2017 prerozdeľujú dotácie len v jednej etape. Ak sa neprerozdelia všetky finančné prostriedky kryté rozpočtom, alebo MsZ navýši finančné prostriedky na prerozdelenie dotácií, je možnosť prerozdeliť dotácie aj na základe žiadostí o mimoriadnu dotáciu. Termín podania žiadostí o poskytnutie mimoriadnej dotácie je do 15. augusta 2017. Momentálne Mesto rozdelilo 120 tisíc eur, najviac dostali športovci – 84 tisíc eur, oblasť kultúry a vzdelávania si rozdelí 24 tisíc eur a do sociálnej oblasti pôjde 8 400 eur. V limite primátora ostalo 3600 eur, tie sa rozdeľujú v priebehu roka na mimoriadne akcie a udalosti. (Presný rozpis dotácií nájdete v ĽN č. 9)


Zimný štadión žije! To, že večná téma – dostavba zimného štadióna stále zamestnáva Mesto, sa ukázalo vo viacerých možných alternatívach prednesených primátorom. Možný je vstup súkromného investora, ktorý by “zimák” postavil a Mesto by ho potom splácalo v splátkach. Lacnejšou alternatívou sa javí odkrytá ľadová plocha so spojením investora a Mesta (to by si zobralo úver). Úvahy smerujú aj ku verejnej súťaži, podobne ako to bolo u ľadovej arény Prešov (hala bez hľadiska, Mesto by všetko dalo do prenájmu na 25 rokov). Ako najzaujímavejšia a najreálnejšia sa však poslancom pozdávala možnosť vstupu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorý ponúka viacerým mestám pomoc pri výstavbe zimných štadiónov za splnenia istých podmienok. V rámci republiky má byť v tomto roku podporených 10 miest, žiadostí je ale len z PSK 16. Primátor po rokovaniach so SZĽH vyjadril mierny optimizmus.


Čo s neslávnou Družbou? Piatou témou, ktorú sme pre vás vybrali do prehľadu z ostatného rokovania MsZ, je OD Družba. Poslanci sa nadchýnali pri nepochybne zaujímavej vizualizácii návrhu prestavby budovy, na ktorú by si Mesto zobralo takmer miliónový úver. V rámci prestavby by sa 40-ročná budova dočkala opravy strechy (rovná), termoregulácie, bezbariérovosti a dostala by zvonku nový šat. Presunula by sa tak do energetickej triedy A a ráta sa tu s 50-percentnou úsporou energií s návratnosťou investície do 10-tich rokov. Dodať treba, že Družba prináša dnes 85 tisíc eur z nájmu. Momentálne tam pribudli väčší nájomcovia a záujem majú podľa radnice ďalší. Či sa teda pôjde touto cestou, sa uvidí už na ďalšom rokovaní. Zatiaľ odznela táto nová informácia iba informatívne a vyvolala rôzne názory, ktoré majú ale spoločného menovateľa, že s Družbou sa už musí niečo robiť.


O týchto, ale i ďalších témach, ktoré odzneli na MsZ 23. februára, vás podrobnejšie budeme informovať na stránkach Ľubovnianskych novín a jednotlivé témy budeme rozoberať aj v Ľubovnianskej televízii. Tak, nezabudnite, ak chcete vedieť, čo sa deje v meste – sme tu pre Vás!      


Comments


bottom of page